TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace

Organizace školního roku 2018/2019

S organizací školního roku 2018/2019 se můžete seznámit dále...

Krásné Velikonoce!

Krásné Velikonoce!

Přejeme všem krásné Velikonoce plné sluníčka, pohodu a klid během prodlouženého volna, hochům bohatou pomlázku. Ve škole se opět uvidíme v úterý 23. dubna.

Plán na měsíc duben

Plán na měsíc duben

V dubnu nás čeká následující program...

Další schůzka školního parlamentu - pátek 26.4.

Jana Nedvědová

V dubnu se školní parlament sejde 26.4. jako vždy v hudebně v 7,15 hodin. Těšíme se na viděnou. 

Tváře měsíce března

Tváře měsíce března

Jana Nedvědová

V pondělí 25.3.  jsme vyhlásili březnové tváře měsíce. 

3.turnaj v miniházené - vítězství obou týmů

3.turnaj v miniházené - vítězství obou týmů

Jana Nedvědová

V pátek 22.3. se konal 3. turnaj kutnohorské školní ligy v miniházené. Naše týmy nezaváhaly a oba opět zvítězily. Nejlepším brankářem v mladší kategorii byl vyhlášený Jakub Jelínek, Gratulujeme!    

Exkurze do IQ parku - IV. A , IV. B

Exkurze do IQ parku - IV. A , IV. B

Jana Nedvědová

Děti ze IV.A a IV.B si byly na první jarní den bystřit smysly a získávat vědomosti a dovednosti v IQ Landii v Liberci. Expozice Člověk, Kosmos, Voda, Živly, Věda v domě děti zabavily tak, že jim stanovený čas uběhl, ani nevěděly jak. My oceňujeme, kolik energie děti vydaly při poznávání fyzikálních jevů a všech exponátů a také jak se bezvadně chovaly...

Exkurze do Vodního domu Hulice - IV. C a IV. D

Exkurze do Vodního domu Hulice - IV. C a IV. D

Jana Nedvědová

V úterý 26.3. se vypravili čtvrťáci do Vodního domu v Hulicích na exkurzi, absolvovali program s názvem Trampoty bolena Bolka. Načerpali zde mnoho nových poznatků o vodní říši a všem, co s ní souvisí, naslouchali zvukům přírody, poznávali rozmanité vodní biotopy. Největším zážitkem bylo krmení raků říčních, velmi zajímavá byla rovněž komentovaná procházka po hrázi vodního díla Švihov, které zásobuje pitnou vodou téměř celou středočeskou oblast včetně Prahy. 

Ze života III. B

Ze života III. B

Jana Nedvědová

Co vše zažila III. B v uplynulých dnech? Navštívila knihovnu, kde děti absolvovaly program Hlava v hlavě. Kromě jiného už vědí, co znamenají přísloví opatrovat jako oko v hlavě, koukat jako svatý na mostě, víc očí víc vidí, učily se pohlížet na knihu nejen jako na zdroj zábavy, ale i nových informací. Dále si děti vyzkoušely novou učebnu v přírodě a v rámci zápisu do České knihy rekordů se vyfotily u magnolie před školou.   

Okresní kolo v basketbalu - vítězství a páté místo

Okresní kolo v basketbalu - vítězství a páté místo

Jana Nedvědová

25. a 27.3. probíhaly v nové krásné sportovní hale na Klimešce okresní kola basketbalu mladších a starších hráčů. Naši deváťáci dlouhodobé držení prvního místa letos neobhájili a přestože jejich hra byla hodnocena jako nejvíce "basketbalová", skončili na pátém místě. Velkou radost nám udělali mladší basketbalisté, kteří naopak zlato vybojovali a jejich hra ostatní týmy značně převyšovala (skóre byla 22:3, 17:3, 20:3 a 12:6) . Doufáme, že jim forma vydrží a gratulujeme! 

Výsledky školního kola Klokana

Výsledky školního kola Klokana

Jana Nedvědová

Jako každý rok i letos jsme řešili úlohy mezinárodní matematické soutěže Klokan. Výsledky jsme odeslali a teď budeme čekat na celkové okresní pořadí. Kdo byl nejlepší z naší školy tento rok? 

Exkurze na úpravnu vody - IV. A a IV. C

Exkurze na úpravnu vody - IV. A a IV. C

Jana Nedvědová

Ve středu 27.3. se děti ze IV. A a.IV. C vypravily na exkurzi do Úpravny vody U Svaté Trojice, kterou provozuje VHS – Vrchlice Maleč. Na akci, která probíhala v rámci oslav „Světového dne vody“ ve spolupráci s akademií věd se od průvodců dozvěděly vše o kvalitě vody, její kontaminaci cizorodými látkami a způsobu, jak tyto látky odstranit při výrobě pitné vody. 

 

Připojili jsme se ke čtenářskému maratonu

Připojili jsme se ke čtenářskému maratonu

Jana Nedvědová

V pátek 29.3. jsme se připojili k celorepublikovému čtenářskému maratonu. Celkem u nás četlo 551 dětí, i nejmenší čtenáři z 1. ročníku se přidali... 

Exkurze do ekocentra Vlašim - II. A a II. D

Exkurze do ekocentra Vlašim - II. A a II. D

Jana Nedvědová

V úterý 2.4. vyjeli druháčci do ekocentra Vlašim na program Od zrnka k bochníku. Děti se seznámily se základními druhy obilovin, zapomenutými zemědělskými postupy, upekly si chlebové bochánky. Exkurzi ukončily prohlídkou parazoo, kde viděly dravé ptáky, sovy a ptáčky - zpěváčky. 

Mladší florbalisté vybojovali 2. a 3. místo

Mladší florbalisté vybojovali 2. a 3. místo

Jana Nedvědová

V pondělí 1.4. proběhlo na Klimešce okresní kolo ve florbale pro žáky 1. stupně. Naši sportovci si odnesli medaile - děvčata stříbrné za 2. místo a chlapci bronz za místo třetí. Blahopřejeme! 

Kruh a kružnice v osmičkách

Kruh a kružnice v osmičkách

Jana Nedvědová

Osmáci se při výuce matematiky momentálně věnují učivu o kruhu a kružnici. Výuka je připravena formou projektu, obsahuje řadu praktických činností... 

Projektový den V Evropě se neztratíme

Projektový den V Evropě se neztratíme

Jana Nedvědová

Na středu 3.4. jsme naplánovali jarní celoškolní projektový den na téma V Evropě se neztratíme. Jako vždy mu předcházely veliké přípravy, vyučující připravili řadu originálních dílen se zajímavým programem. Zkoumali jsme evropské zvyky a způsoby, tradiční jídla, oblečení, vyhledávali jsme nejvýznamnější osobnosti a vynálezce, tvořili jsme cestovatelské deníky, vyzkoušeli jsme si soutěž Máme rádi Česko. 

Projektový den V Evropě se neztratíme - pokračování fotodokumentace

Projektový den V Evropě se neztratíme - pokračování fotodokumentace

Jana Nedvědová

Řada aktivit probíhala mimo Kutnou Horu. Vycestovali jsme na Vyšehrad za historií a legendami, do Elektrárny Chvaletice, do ZOO Praha, podmořského akvária, do Národního muzea v Praze... Navštívili jsme kutnohorský pivovar, vyzkoušeli jsme si orientační běh, vyráběli jsme ve školní dílně, pátrali jsme po záhadných evropských tvorech, tvořili v GASKu, navštívili služebnu městské policie....          

Rychlochodci ze VII. A a B

Rychlochodci ze VII. A a B

Jana Nedvědová

Sedmáci při hodinách fyziky poměřili své síly v rychlochůzi na 50 metrů. Vzájemně si měřili čas a počítali svou rychlost v m/s. Možná, že by někteří měli začít přemýšlet nad tréninkem a zkusit tento sport! Nejrychlejší chodci byli:   

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání