TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace

Office 365

Office 365

Vloženo: 8. února v 13:22

Od tohoto roku máme uzavřenou licenční smlouvu s firmou Microsoft, která umožňuje našim žákům a zaměstnancům využívat bezplatně po dobu jejich studia/pracovního poměru balíček aplikací Office 365 Pro Plus zahrnující desktopové programy Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Publisher a další.

Instrukce k přihlášení do portálu a instalaci balíčku naleznete v tomto článku.

Nabídka výuky anglického jazyka

Nabídka výuky anglického jazyka

Jana Nedvědová

Vloženo: 8. dubna v 20:07

Vážení rodiče, velmi rádi zveřejňujeme nabídku maminky naší školy, PhDr. Sophie Fairweather, které žije a pracuje v Anglii. Pokud máte o online výuku angličtiny pro své dítko zájem, kontakt a další informace najdete na následujícím letáčku.    

Organizace školního roku 2021/2022

Jana Nedvědová

Vloženo: 29. června v 22:27

Vážení rodiče, milí žáci, pokud vás zajímá, kdy budou prázdniny a volné dny v příštím školním roce, čtěte dále...

Informace pro rodiče a žáky - povinná opatření platná od 1. 9. 2021

Informace pro rodiče a žáky - povinná opatření platná od 1. 9. 2021

Jana Nedvědová

Vloženo: 26. srpna v 20:32

Vážení rodiče, milí žáci, již brzy se uvidíme opět ve škole a proto v příloze najdete podrobné informace k chodu školy, nastaveným opatřením, testování...Pokud by vám něco nebylo jasné, obraťte se na vedení školy nebo své třídní učitele. Nečeká vás nic nového, vše už znáte, není třeba se ničeho obávat. Rodiče velice prosíme, aby akceptovali nastavená opatření, děti je v loňském roce hravě zládly, případný nesouhlas s testováním jim velmi ztíží pobyt ve škole. V dnešní nelehké době je solidarita a ohleduplnost k ostatním velice důležitá a pomůže nám vydržet ve škole - pevně věříme, že celý školní rok smiley . Pokud se vracíte ze zahraničí, PROSÍME, řiďte se cestovatelským semaforem, testování ve škole nemůže nahradit případné povinné testování u poskytovatele zdravotnických služeb.     

Ze života IV. A

Ze života IV. A

Jana Nedvědová

Vloženo: 23. září v 20:33

Čtvrťáci z ačka jsou už v plné školní práci. Program jim paní učitelka třídní připravuje velice pestrý. A co vše už v září stihli zažít, prožít a poznat? Pracovali ve skupinách, upevňovali vzájemné vstřícné a přátelské vztahy ve třídě, absolvovali besedu o škodlivosti kouření, na klubu logiky měřili výběh pro koně (a málem se zamotali do pásma smiley),  vyhledávali na internetu výhodné nákupy a užili si pohodu tandemové výuky na téma Vesmír. Víme o nich také, že umějí skvěle prezentovat výsledky svých projektů, už se těšíme, až se do nějakého pustí!  

VIII. B stavěla věže

VIII. B stavěla věže

Jana Nedvědová

Vloženo: 24. září v 12:55

Pro svoje osmáky připravila třídní paní učitelka poměrně složitý úkol. Za použití jen jedné ruky stavěli ze špejlí věž.  Ruku měli k dispozici jen jednu, zato měli několik parťáků ze třídy pro vzájemnou spolupráci, protože pracovali ve skupinách. Někde fungovala spolupráce výborně a vznikla krásná stavba, někde to ale opravdu nešlo, někdo prostě týmový hráč není a asi ani nechce být smiley.   

Sedmáci absolvovali adaptační pobyty ve Vlastějovicích - VII. C

Sedmáci absolvovali adaptační pobyty ve Vlastějovicích - VII. C

Jana Nedvědová

Vloženo: 29. září v 20:31

Od středy 22. 9. do pátku 24. 9. pobývali všichni naši sedmáci ve Vlastějovicích na adaptačním pobytu. Lektory této akce hradila Eduzměna. Na místě nás přivítalo chladné počasí, ale to nás neodradilo a pustili jsme se do výborně připraveného programu. Užili jsme si spoustu zábavy, při noční akci jsme se trochu báli, někdy jsme si museli sáhnout na dno sil, spolupracovali jsme - bez toho to rozhodně nešlo. V pátek jsme se spokojení vraceli zpátky domů.        

Plán na měsíc říjen

Plán na měsíc říjen

Jana Nedvědová

Vloženo: 30. září v 13:29

Září uteklo jako voda a druhý školní měsíc je tady. S jeho programem se můžete seznámit dále....

Vlastějovice VII. A

Vlastějovice VII. A

Jana Nedvědová

Vloženo: 30. září v 20:04

Adaptačního pobytu ve Vlastějovicích se účastnilo také áčko se svojí třídní paní učitelkou. Byl to jejich první společný výjezd, protože pobytové akce byly v minulém školním roce kvůli koronaviru zrušené. Na fotodokumentaci, kterou nám paní učitelka poskytla, je vidět, že je program bavil, užili si ho a rozhodně se nenudili.   

Vlastějovice VII. B

Vlastějovice VII. B

Jana Nedvědová

Vloženo: 30. září v 20:53

Další třídou, která vycestovala do Vlastějovic, byla třída VII. B se svým třídním panem učitelem. Lektoři připravili pro všechny třídy stejný program,  stejné aktivity. Cílem bylo, aby se pobytu zúčastnily pokud možno všechny děti, což se téměř podařilo - kromě marodů skutečně odjeli všichni.  

A na závěr - VII. D

A na závěr - VII. D

Jana Nedvědová

Vloženo: 30. září v 21:11

Ve Vlastějovicích nechyběla ani VII. D. S každou naší třídou cestovali dva pedagogičtí pracovníci, kromě třídních vždy ještě někdo další. Pedagogové doprovázeli děti při aktivitách a podporovali je, věnovali se jim ve velmi omezeném volném čase. Doufáme, že dobré vztahy v třídních kolektivech, které pobyt podpořil, se nám bude dařit rozvíjet i dále...     

Tváře měsíce září

Tváře měsíce září

Jana Nedvědová

Vloženo: 30. září v 21:32

První letošní tváře měsíce jsme vyhlásili poslední zářijový den - a kdo to je? Čtěte dále... 

Ve všech případech se jedná o poctivé nálezce, kteří se postarali o to, aby se cenné věci dostaly zpět ke svým zapomnětlivým majitelům.

 

VI. C si užila druhou část projektu Pokračujeme spolu

VI. C si užila druhou část projektu Pokračujeme spolu

Jana Nedvědová

Vloženo: 3. října v 21:44

V pátek 1. 10, si šesťáci z céčka užili druhou část projektu Pokračujeme spolu. Třídní paní učitelka pro ně připravila opět řadu zajímavých aktivit, největší úspěch měl prý Koberec. Během celého dne děti prokazovaly perfektní spolupráci a naslouchaly si, proto se jim aktivity dařily a odcházely domů s radostí ze zvládnutých úkolů. 

Druháčci si vyzkoušeli florbal - II. B

Druháčci si vyzkoušeli florbal - II. B

Jana Nedvědová

Vloženo: 4. října v 10:11

Ve středu 29.9. si druháčci během tělesné výchovy mohli pod vedením florbalového trenéra vyzkoušet herní dovednosti, které jsou pro tento sport potřebné. Po zábavné rozcvičce si děti přebraly florbalové hokejky, nejprve trénovaly a pak si i florbal v pětičlenných týmech zahrály. Děti opět dokázaly, že jsou velice sportovně nadané, umí dodržovat stanovená pravidla a hrát v duchu fair play.

III. C na dopravním hřišti

III. C na dopravním hřišti

Jana Nedvědová

Vloženo: 4. října v 10:22

Měsíc září zakončili třeťáci z céčka dopravní výchovou - s paní učitelkou a paní asistentkou se ve čtvrtek 30.9.  vypravili na dopravní hřiště u DDM, kde trénovali chování cyklistů v silničním provozu, zopakovali si nejdůležitější dopravní značky a hlavně si vše vyzkoušeli v praxi v bezpečném prostředí dopravního hřiště.  

III. A v Podblanickém ekocentru

III. A v Podblanickém ekocentru

Jana Nedvědová

Vloženo: 4. října v 14:42

V pátek 1.10. se třeťáci vydali do Podblanického ekocentra ve Vlašimi na program s názvem Od zrnka k bochníku. Tento program ukazuje složitou cestu, která vede od malého zrníčka až na prostřený stůl, který si bez chleba neumíme představit. Děti se naučí rozlišovat základní obilniny a seznámí se s dávno zapomenutými zemědělskými postupy. Pro posilnění těla i získaných informací si upečou malé chlebové bochánky. Před odjezdem se děti ještě zastavily v malé paraZOO, kde se starají o poraněná zvířata. Exkurze se všem moc líbila.  

Ekocentrum ve Vlašimi navštívily také děti ze III. C

Ekocentrum ve Vlašimi navštívily také děti ze III. C

Jana Nedvědová

Vloženo: 4. října v 14:52

Do Podblanického ekocentra vycestovaly všechny třetí třídy se svými vyučujícími. Také děti z céčka absolvovaly stejný program, pochutnaly si na vlastnoručně upečených chlebových bocháncích a prohlédly si malou para ZOO.  

II.B v knihovně a na Kačině

II.B v knihovně a na Kačině

Jana Nedvědová

Vloženo: 6. října v 9:21

Druháčci velmi pilně využívají možnosti k obohacení výuky, které se jim nabízejí. V pondělí 4. 10. navšívili v městské knihovně program Ferdova abeceda, který se jim moc líbil. Ferda Mravenec je pro děti známý pohádkový hrdina a navíc se právě v těchto dnech ve škole učí abecedu, takže úkoly, které pro ně Ferda nachystal, děti splnily bez problémů. Hrály hry s abecedou, četly ukázky z knih Ondřeje Sekory a mnoho dalšího. Tradiční odměnou byla prohlidka vybraných knižek v dětském oddělení. 

Máme novou krásnou schránku důvěry

Máme novou krásnou schránku důvěry

Jana Nedvědová

Vloženo: 7. října v 10:42

Na chodbě v 1. patře se objevila nová schránka důvěry. Je krásně ozdobená, z bílé na tuto krásnou Žižkováckou ji proměnila paní Monika Vnuková, moc jí děkujeme. Pokud budete potřebovat s čímkoliv pomoci od paní psycholožky nebo kohokoliv dalšího ve škole a nechcete nebo nemůžete s námi mluvit přímo, určitě ji využijte...Využít můžete také elektronickou cestu - buď email na kohokoliv z dospělých nebo Edupage prostřednictvím ankety.   

Nabídka kroužku programování

Nabídka kroužku programování

Jana Nedvědová

Vloženo: 7. října v 11:14

Velmi rádi zveřejňujeme nabídku studenta střední průmyslové školy a našeho absolventa, Tomáše Janouška, na kroužek programování Arduina a robotiky.  Kroužek bude probíhat v prostorách VOŠ a SPŠ, v příloze najdete letáček se všemi potřebnými informacemi. 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání