TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace

Běželi jsme Čokoládovou tretru

Běželi jsme Čokoládovou tretru

Jana Nedvědová

V pátek 12.4. poměřili svoje běžecké síly na stadionu Olympia naši nejrychlejší běžci ve věkové kategorii 2008 - 2013. Tratě byly odstupňované a vše bylo jako na opravdových závodech - startovací pistole, měřící zařízení, běžecké dráhy.jen tretry děti nesměly podle pokynů pořadatele mít. Do finále, které se koná na Kladně (termín ještě pořadatel neupřesnil), postupují vždy tři nejrychlejší běžci chlapci a dívky v dané věkové kategorii. Budeme držet palce!    

Další schůzka školního parlamentu - pátek 26.4.

Jana Nedvědová

V dubnu se školní parlament sejde 26.4. jako vždy v hudebně v 7,15 hodin. Těšíme se na viděnou. 

Dubnové shromáždění mladších žáků

Dubnové shromáždění mladších žáků

Jana Nedvědová

V pondělí 8. 4. proběhlo v aule poslední letošní shromáždění mladších školáků. Vystoupili prvňáčci a celá aula jim tleskala za jejich statečnost. Paní ředitelka apelovala na bezpečnost dětí při pohybu venku, promítla dětem krátký film o zásadách bezpečného chování na železnici. A protože to bylo už poslední shromáždění v tomto školním roce, popřála dětem příjemný závěr školního roku a krásné vysvědčení.   

Exkurze do ekocentra Vlašim - II. A a II. D

Exkurze do ekocentra Vlašim - II. A a II. D

Jana Nedvědová

V úterý 2.4. vyjeli druháčci do ekocentra Vlašim na program Od zrnka k bochníku. Děti se seznámily se základními druhy obilovin, zapomenutými zemědělskými postupy, upekly si chlebové bochánky. Exkurzi ukončily prohlídkou parazoo, kde viděly dravé ptáky, sovy a ptáčky - zpěváčky. 

Exkurze do IQ parku - IV. A , IV. B

Exkurze do IQ parku - IV. A , IV. B

Jana Nedvědová

Děti ze IV.A a IV.B si byly na první jarní den bystřit smysly a získávat vědomosti a dovednosti v IQ Landii v Liberci. Expozice Člověk, Kosmos, Voda, Živly, Věda v domě děti zabavily tak, že jim stanovený čas uběhl, ani nevěděly jak. My oceňujeme, kolik energie děti vydaly při poznávání fyzikálních jevů a všech exponátů a také jak se bezvadně chovaly...

Exkurze do Vodního domu Hulice - IV. C a IV. D

Exkurze do Vodního domu Hulice - IV. C a IV. D

Jana Nedvědová

V úterý 26.3. se vypravili čtvrťáci do Vodního domu v Hulicích na exkurzi, absolvovali program s názvem Trampoty bolena Bolka. Načerpali zde mnoho nových poznatků o vodní říši a všem, co s ní souvisí, naslouchali zvukům přírody, poznávali rozmanité vodní biotopy. Největším zážitkem bylo krmení raků říčních, velmi zajímavá byla rovněž komentovaná procházka po hrázi vodního díla Švihov, které zásobuje pitnou vodou téměř celou středočeskou oblast včetně Prahy. 

Exkurze na úpravnu vody - IV. A a IV. C

Exkurze na úpravnu vody - IV. A a IV. C

Jana Nedvědová

Ve středu 27.3. se děti ze IV. A a.IV. C vypravily na exkurzi do Úpravny vody U Svaté Trojice, kterou provozuje VHS – Vrchlice Maleč. Na akci, která probíhala v rámci oslav „Světového dne vody“ ve spolupráci s akademií věd se od průvodců dozvěděly vše o kvalitě vody, její kontaminaci cizorodými látkami a způsobu, jak tyto látky odstranit při výrobě pitné vody. 

 

Kruh a kružnice v osmičkách

Kruh a kružnice v osmičkách

Jana Nedvědová

Osmáci se při výuce matematiky momentálně věnují učivu o kruhu a kružnici. Výuka je připravena formou projektu, obsahuje řadu praktických činností... 

Mladší florbalisté vybojovali 2. a 3. místo

Mladší florbalisté vybojovali 2. a 3. místo

Jana Nedvědová

V pondělí 1.4. proběhlo na Klimešce okresní kolo ve florbale pro žáky 1. stupně. Naši sportovci si odnesli medaile - děvčata stříbrné za 2. místo a chlapci bronz za místo třetí. Blahopřejeme! 

Mlynáři a pekaři ze III. B

Mlynáři a pekaři ze III. B

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 11. 4. se na interaktivní program na Kačinu vypravila III. B. Děti si připomněly význam pěstování obilovin, poznávaly jednotlivé druhy, dozvěděly  se o způsobech zpracování obilí, prohlédly si mlýny vodní i větrné a na závěr si vlastnoručně upekly křupavé rohlíčky a housky.     

Mlynáři a pekaři ze III. C na Kačině

Mlynáři a pekaři ze III. C na Kačině

Jana Nedvědová

V úterý 9. 4. si žáci III. C a III. A užili projektový den na Kačině. Navštívili muzeum mlynářského řemesla, dozvěděli se, z čeho se vyrábí mouka a některé potravinářské výrobky. Žáci pracovali ve skupinách a řešili mlynářské  kvízy. Součástí výukového programu byla hra na pekaře. Každý z dětí si vyválel těsto a upletl rohlíčky. Prohlídka muzea a výroba pečiva nás moc bavila a nejvíce se líbila ochutnávka vlastního upečeného pečiva. Těšíme se na další projekt!

Návštěva chrámu svaté Barbory - IV. A a IV. D

Návštěva chrámu svaté Barbory - IV. A a IV. D

Jana Nedvědová

Jako každý rok před Velikonocemi i letos jsme využili nabídku pro čtvrťáky na návštěvu chrámu svaté Barbory, Děti si společně s lektorem ujasnily, která řemesla a činnosti se při stavbě chrámu uplatnily a připomněly si tradici a smysl velikonočních svátků. 

Okresní kolo v basketbalu - vítězství a páté místo

Okresní kolo v basketbalu - vítězství a páté místo

Jana Nedvědová

25. a 27.3. probíhaly v nové krásné sportovní hale na Klimešce okresní kola basketbalu mladších a starších hráčů. Naši deváťáci dlouhodobé držení prvního místa letos neobhájili a přestože jejich hra byla hodnocena jako nejvíce "basketbalová", skončili na pátém místě. Velkou radost nám udělali mladší basketbalisté, kteří naopak zlato vybojovali a jejich hra ostatní týmy značně převyšovala (skóre byla 22:3, 17:3, 20:3 a 12:6) . Doufáme, že jim forma vydrží a gratulujeme! 

Organizace školního roku 2018/2019

S organizací školního roku 2018/2019 se můžete seznámit dále...

Plán na měsíc duben

Plán na měsíc duben

V dubnu nás čeká následující program...

Pozvánka na konzultační hodiny, rezervační formuláře

Jana Nedvědová

Vážení rodiče, srdečně vás zveme na konzultační hodiny pro rodiče a žáky 5. - 9. ročníku, které jsou naplánované na pondělí 29. 4. od 16 do 19 hodin s rezervací času a na úterý 30. 4. od 15 do 17 hodin bez rezervace. Na následujících odkazech si můžete zajistit čas konzultace s jednotlivými vyučujícími. Účast dětí je jako vždy velmi vítaná. Těšíme se na viděnou.      

 

Projektový den V Evropě se neztratíme

Projektový den V Evropě se neztratíme

Jana Nedvědová

Na středu 3.4. jsme naplánovali jarní celoškolní projektový den na téma V Evropě se neztratíme. Jako vždy mu předcházely veliké přípravy, vyučující připravili řadu originálních dílen se zajímavým programem. Zkoumali jsme evropské zvyky a způsoby, tradiční jídla, oblečení, vyhledávali jsme nejvýznamnější osobnosti a vynálezce, tvořili jsme cestovatelské deníky, vyzkoušeli jsme si soutěž Máme rádi Česko. 

Projektový den V Evropě se neztratíme - pokračování fotodokumentace

Projektový den V Evropě se neztratíme - pokračování fotodokumentace

Jana Nedvědová

Řada aktivit probíhala mimo Kutnou Horu. Vycestovali jsme na Vyšehrad za historií a legendami, do Elektrárny Chvaletice, do ZOO Praha, podmořského akvária, do Národního muzea v Praze... Navštívili jsme kutnohorský pivovar, vyzkoušeli jsme si orientační běh, vyráběli jsme ve školní dílně, pátrali jsme po záhadných evropských tvorech, tvořili v GASKu, navštívili služebnu městské policie....          

Připojili jsme se ke čtenářskému maratonu

Připojili jsme se ke čtenářskému maratonu

Jana Nedvědová

V pátek 29.3. jsme se připojili k celorepublikovému čtenářskému maratonu. Celkem u nás četlo 551 dětí, i nejmenší čtenáři z 1. ročníku se přidali... 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání