TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace

Atletická olympiáda

Atletická olympiáda

Jana Nedvědová

Atletické soutěže zahájily na stadionu Olympia tento školní rok atletickou olympiádou - probíhala ve středu 25.9. a ve čtvrtek 26.9.  Ze středečních závodů máme fotodokumentaci, můžete se podívat, kdo z našich sportovců byl nejúspěšnější a odnesl si medaili. Čtvrteční závody se bohužel zkřížily s parlamentářským výletem - ten byl naplánovaný dlouho před tím, než byl stanovený termín soutěže.Někteří proto museli volit mezi závoděním a Hop arénou...  

Děti ve svém Živlu - II. stupeň

Děti ve svém Živlu - II. stupeň

Jana Nedvědová

V rámci projektového dne jsme i hodně tvořili - vznikaly sopky, některé dokonce i vybuchly, v laboratoři jsme prováděli pokusy s ohněm, ve výtvarné dílně jsme pracovali s keramickou hlínou, ve školních dílnách se dřevem, drátkovali jsme...Vznikla řada krásných výrobků, některé budou součástí vánoční výstavy, řada kulis - ty budou určitě k vidění na vánoční besídce, řada plakátů, které dále využijeme....   

Exotické ovoce ochutnávala V. B

Exotické ovoce ochutnávala V. B

Jana Nedvědová

Víte, jak chutná mučenka, mochyně peruánská nebo žluté kiwi? Děti z V. B ano. V rámci výuky předmětu člověk a jeho svět si totiž připravily projekt o exotickém ovoci, jehož součástí byla díky Natálce Borovské také ochutnávka zmíněných plodů. Kromě toho si páťáci připravili také množství zajímavých referátů a prezentace, z nichž se dověděli, jak vypadá hadí ovoce, jaký tvar má po nakrojení karambola, co je to rambutan, kiwano, tamarillo nebo sweetie. Natálce za zpestření výuky velmi děkujeme.

Hop aréna - parlamentáři

Hop aréna - parlamentáři

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 26. 9. se vypravili parlamentáří, kteří měli zájem, do Hop arény v Čestlicích - největšího trampolínového centra v ČR. Mohli si vyzkoušet maxiskoky, cestu ninja bojovníka, lezeckou stěnu, trampolíniště, zaskákat si do pěnového moře, přetlačovat se, zahrát si basketbal - zkrátka hodinu a půl být v intenzivním pohybu. Aréna se nám moc líbila, určitě jsme tady nebyli naposledy...   

III. C v GASKu na programu Živly

III. C v GASKu na programu Živly

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 10.10. se III.C vypravila do GASKu na program s názvem Živly - to je totiž naše letošní téma, které nás bude školním rokem během projektů provázet. Následující den, v pátek, děti absolvovaly program Stromy spolku Pod horami.   

Liga škol - celkové vítězství

Liga škol - celkové vítězství

Jana Nedvědová

V pondělí 7.10. pokračovaly atletické soutěže Ligou kutnohorských škol. Naši sportovci byli tentokrát vynikající - družstva v jednotlivých kategoriích vybojovala třikrát zlato (dívky mladší, dívky starší a hoši starší) a jednou stříbro (hoši mladší). Tato skvělá bilance nám zajistila celkové prvenství, které se nám daří hájit již několik let. Velká gratulace a poděkování patří všem sportovcům, kteří se Ligy účastnili. 

Malý hasič chrání Zemi - projektový den u prvňáčků

Malý hasič chrání Zemi - projektový den u prvňáčků

Jana Nedvědová

Ve středu 16.10. si užili projektový den také nejmenší školáci. Paní učitelky jim připravily milé setkání - zavítal mezi ně profesionální hasič, děti s ním besedovaly, vyzkoušely si ochranný oblek...Vytvoířily si deník malého hasiče, dozvěděly se mnoho nových informací - jen zkoumání přírodnin v terénu musely odložit, protože počasí nám tentokrát nepřálo a venku pršelo.    

Nabídka PC kurzu pro seniory

Jana Nedvědová

Jako každý rok i letos pořádáme pro zájemce kurz práce na PC pro seniory. Kurz je finančně podpořen z grantu  Města Kutná Hora, osoby pobírající důchod za něj zaplatí 150 Kč.  Zahajujeme 10. 10. v 15,30 hodin v počítačové učebně v 1. patře budovy školy. Telefonický nebo emailový kontakt pro přihlášení najdete na přiloženém letáčku. Těšíme se na viděnou.      

Nabídka volnočasových aktivit pro žáky

Jana Nedvědová

V následující příloze si můžete prohlédnout nabídku zájmových kroužků a sportovních aktivit pro žáky školy. Děti tuto nabídku dostanou také v tištěné podobě. Kroužky, které pracují ve školní družině, si rodiče hlásí tam.    

Navštívili nás přátelé z Egeru

Navštívili nás přátelé z Egeru

Jana Nedvědová

Ve dnech  2. - 5. 10. proběhl tradiční výměnný pobyt s dětmi z maďarského Egeru, družebního města Kutné Hory. Děti byly jako vždy ubytované v rodinách, během společného programu absolvovaly prohlídku Kutné Hory a Prahy, zahrály si bowling,  samozřejmě si prohlédly naši školu a pobavily se na  závěrečné diskotéce. Největší přínos projektu vidíme v možnosti komunikovat v cizím jazyce a samozřejmě poznávat nové země, zvyky, přátele - na jaře vycestujeme zase my do Egeru.       

Objevujeme nové světy - VI. C a VI. D

Objevujeme nové světy - VI. C a VI. D

Jana Nedvědová

Na vzájemných vztazích je třídách je třeba pracovat stále...Kromě jiných akcí a každodenního působení je na ně zaměřený i projekt Objevujeme nové světy. Formou her a aktivit založených na metodách prožitkové pedagogiky se učíme spolupracovat, efektivně komunikovat, řešit problémy, vytvářet strategie ke zdárnému splnění úkolu....

Patronát I. C a VIII. B

Patronát I. C a VIII. B

Jana Nedvědová

V pondělí 14.10. se osmáci sešli se svými prvňáčky v tělocvičně a společně sportovali. Osmáci mají velikou pochvalu, program vzorně zorganizovali, museli se přitom obejít bez své třídní učitelky, která onemocněla. Prvňáčci prověřili svoji zdatnost a obratnost, zdolávali překážkovou dráhu, kdy osmáci jen pomáhali a dohlíželi, na programu byly ale i společné aktivity. 

Program na měsíc říjen

Program na měsíc říjen

Jana Nedvědová

Co vše nás společně čeká v měsíci říjnu si můžete přečíst dále...Těšít se můžeme kromě jiného na projektový den s tématem Děti ve svém živlu, malí školáci půjdou do divadla, pokračují sportovní soutěže, budeme řešit Logickou olympiádu...A ještě mnoho dalšího. Na závěr měsíce hezká tečka - podzimní prázdniny.... 

Projektový den Děti ve svém Živlu - II. stupeň

Projektový den Děti ve svém Živlu - II. stupeň

Jana Nedvědová

Ve středu 16.10. proběhl celoškolní projektový den. Děti z II. stupně pracovaly ve věkově smíšených skupinách, některé dílny probíhaly ve škole, další skupiny vycestovaly - prozkoumat tajemství jihlavského podzemí, do Prahy do planetária, do záchranné hasičské stanice v Čáslavi a Kutné Hoře a užít si ohnivou taneční párty ve fit studiu. Ve škole jsme zkoumali Živly všemi smysly, hráli si s astrologií, pekli jsme ve školní kuchyni...    

Projektový den u druháčků

Projektový den u druháčků

Jana Nedvědová

Země - kolébka života, oheň - dobrý sluha, ale zlý pán - to bylo tématem projektu našich druháčků. Děti se dozvěděly mnoho nových informací, založily pokusy s půdou, zkoumaly žížaly, zacvičily si, zazpívaly, vypracovaly parcovní listy, vysvětlily si význam BIO humusu. Vrátily se do minuosti a vysvětlily si, jak lidé oheň získali, jak nám oheň slouží i ubližuje, provedly několik pokusů, porovnaly délku plamínků., při tětesné výchově si zahrály na plamínky a požárníky, při výtvarné výchově vytvořily práci na polích a pustily si Kousky primáře Housky o popáleninách, popovídaly si o nebezpečí vzniku požáru...... Zkrátka téma vyčerpaly maximálně 

Projektový den u třeťáků a čtvrťáků

Projektový den u třeťáků a čtvrťáků

Jana Nedvědová

Jak se krotí plameny, Síla živlů, Země a její tajemství...to jsou některá témata, kterými se zaobírali třeťáci a čtvrťáci.  Se živly se seznamovali, hledali informace, tvořili ve skupinách i samostatně, zakládali pokusy, navštívili výstavu skla v Kamenném domě....Děti byly neustále v pohybu po škole a jejím okolí, s fotoaparátem se nám podařilo zastihnout jen některé dílny... 

Přespolní běh - dvě družstva postupují do kraje

Přespolní běh - dvě družstva postupují do kraje

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 3.10.  se konal přespolní běh. Naši sportovci si odnesli řadu medailí, družstva dívek 3. -  5.ročníku a chlapců 6. - 7.ročníku postupují do krajského kola. Gratulujeme!     

Říjnové shromáždění

Říjnové shromáždění

Jana Nedvědová

Shromáždění jsme letos zahájili v pondělí 21.10. V aule školy se sešli mladší školáci. Paní ředitelka dětem popřála úspěšný nový školní rok a vyprávěla jim o setkání UNESCO škol, které absolvovala letos ve Znojmě. Tam prezentovala práci naší školy a s hrdostí dětem sdělila, že mnohé naše akce inspirovaly i školy ostatní pro jejich činnost. S příspěvky vystoupili vzorně připravení čtvrťáci, kteří už toho stihli od začátku roku spoustu zažít. Děkujeme jim!  

Sadař - stromů vladař - IV. A, IV. B

Sadař - stromů vladař - IV. A, IV. B

Jana Nedvědová

V týdnu od 23.9. absolvovali čtvrťáci v přírodní učebně na ZŠ Jana Palacha environmentální program s názvem Sadař - stromů vladař. Připomněli si druhy ovoce a odrůdy, které jsou typické pro náš kraj a uvědomili si, co vše musí proběhnout, než si pochutnáme na šťavnatém ovoci a produktech z něj. Seznámili se s regionálními produkty a značkou BIO, ochutnali ovoce sušené, povidla i mošty. Připomněli si, jak naši předci uchovávali ovoce, aby měli přísun vitamínů po celý rok i v zimě. Vrátili se do historie a dozvěděli se, k čemu odkazují místní názvy Třešňovka, Ve Švestičkách či Mišpulky...      

Sadař - stromů vladař - V. B

Sadař - stromů vladař - V. B

Jana Nedvědová

V rámci předmětu člověk a jeho svět absolvovali páťáci program Sadař, který děti prostřednictvím hravých aktivit seznamuje s druhy ovoce a jejich odrůdami, typickými pro náš kraj. Součástí programu je ochutnávka ovoce,  povidel i moštů, zároveň jsme se dozvěděli, jak uchovávali ovoce po celý rok čerstvé naši předci, co vše se musí odehrát, než si pochutnáme na konečném produktu a mnoho dalších informací...  

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání