TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace

A je tu akademie...

A je tu akademie...

Jana Nedvědová

Jedna z největších událostí, akademie, proběhla tradičně poslední úterý školního roku, tentokrát s názvem V Evropě se neztratíme. Jako vždy ji zahájila paní ředitelka a pak už se rozeběhl pestrý program plný tance, zpěvu, recitace, zábavy a scének ..      

Čokoládová tretra na Kladně

Čokoládová tretra na Kladně

Jana Nedvědová

Ve středu 12. 6. se vypravila skupina nejlepších malých atletů naší školy na čtvrtfinále Čokoládové tretry do Kladna. I přes velmi horké počasí si malí závodníci vedli výborně a předváděli obdivuhodné výkony. Všem jim gratulujeme. Na finále do Ostravy se nominoval Antonín Zubec z I. C - veliká gratulace, budeme držet palce!     

Čtvrťáci zahradničili a kuchtili - IV. B a IV. C

Čtvrťáci zahradničili a kuchtili - IV. B a IV. C

Jana Nedvědová

Poslední hodiny pracovních činností se na školním pozemku věnovali čtvrťáci z béčka množení a sázení pokojových rostlin. Šlo jim to pěkně od ruky, teď už jen pečovat a zalévat! Děti z céčka zase ve školní kuchyni kuchtily - připravily si zdravou svačinku a moc si pochutnaly. Nám daly ochutnat také a musíme konstatovat, že pomazánky byly opravdu výborné!  

Detektivní škola v přírodě III. C

Detektivní škola v přírodě III. C

Jana Nedvědová

Detektivní školu v přírodě si v týdnu od 13. do 17. 5. užila III. C. Děti poprvé společně cestovaly vlakem, směr Ředkovec nad Sázavou. I přes nepřízeň počasí zvládly turistické výšlapy po okolí, navštívily podzemí ve Světlé nad Sázavou,  na Michalově statku si prohlédly původní stavení a zjistily, jak se dříve žilo. Překonaly stezku odvahy temným lesem, řešily detektivní záhady a úkoly v přírodě. Nechyběl ani táborový oheň s pečením buřtů, zpěv s kytarou a  cesta za pokladem. V pátek se děti vracely spokojené domů a už teď se mohou těšit na příští výpravu.  

Deváťáci obhajují závěrečné práce - pondělí

Deváťáci obhajují závěrečné práce - pondělí

Jana Nedvědová

V týdnu od 20. 5. čeká naše deváťáky poslední velká povinnost - obhajoba závěrečné práce před komisí a třídou. Jako každý rok spousta z nich k tomuto úkolu přestoupila odpovědně, práci připravovali několik měsíců a vzorně ji odprezentovali. Tyto prezentace ukládáme, dále využíváme pro výuku. U některých musí porota bohužel konstatovat, že potenciál nebyl využitý a úsilí za přípravou vidět není.Tomu odpovídá i hodnocení. Obhajoby považujeme za velmi důležité - naši absolventi mají jedinečnou příležitost si vyzkoušet, jak jsou připraveni na středoškolské studium.       

Do Křižanova vycestovala také V. C

Do Křižanova vycestovala také V. C

Jana Nedvědová

Ve stejný čas, od 10. 6., pobývala v Křižanově také třída V. C. I pro ně měli lektoři připravený zajímavý a pestrý program, děti si vyzkoušely řadu tradičních i netradičních sportovních disciplín a her, mnohé činnosti byly nové a děti je vyzkoušely poprvé...

Dopolední akademie - pokračování fotodokumentace

Dopolední akademie - pokračování fotodokumentace

Jana Nedvědová

Na jevišti se vystřídalo přes dvě stě vystupujících dětí - všichni druháci a deváťáci, sedmá C, dramatický a hudebně pohybový soubor školy, zpěvačky, recitátoři. Připravili jsme spoustu kulis, kostýmů, hodiny a hodiny nacvičovali a pilovali. Doufáme, že se představení divákům líbilo. My už teď přemýšlíme, jak se naše představení bude jmenovat příští rok...  

Do pravěku se vypravila IV. C

Do pravěku se vypravila IV. C

Jana Nedvědová

Do doby pravěké se přemístila třída IV. C během svého pobytu v přírodě v Horním Bradle. Děti si užily spoustu her zaměřených na sebepoznání a kooperaci, putovaly neznámou krajinou, plnily úkoly, psaly deníky.  Překonávaly trasu na chůdách, plnily mamutíka mlčení, zazpívaly si u ohně, zatančily na diskotéce....Na své si určitě přišel každý, svoji školu v přírodě si děti užily a spokojené se vracely v pátek domů... 

I.A za školou objevovala, vyráběla a cvičila jógu

I.A za školou objevovala, vyráběla a cvičila jógu

Jana Nedvědová

Na čtvrtek 20. 6.  měla I. A naplánovaný tvořivě - pohybově - badatelský den, kde si každý přišel na své...  S organizací pomohli rodiče, pan Sádlo a paní Vopěnková, kterým děkujeme za čas, který s námi strávili.  S panem Sádlem si děti vytvořily nádherné dárečky z drátků, s paní Vopěnkovou si u chrámu svaté Barbory zacvičily jógu a v přírodní učebně se s paní učitelkou věnovaly badatelským pokusům s vodou, při kterých ověřovaly vybrané fyzikální zákony . Děti pracovaly ve skupinách, vystřídaly se na všech stanovištích, aktivity je velmi bavily.   

I. B a VIII. B společně na výletě

I. B a VIII. B společně na výletě

Jana Nedvědová

Ve středu se vypravili prvńáčci z béčka na společný výlet se svými patrony z VIII. B do ZOO Jihlava. Své malé svěřence osmáci opatrovali, pomáhali jim, chvílemi je i poponášeli smiley. Malí si výlet moc užili, pevně doufáme, že stejné pocity měli po návratu i starší, kteří se samozřejmě programem museli tentokrát přizpůsobit.  

I. C jela se svými patrony do ZOO Jihlava

I. C jela se svými patrony do ZOO Jihlava

Jana Nedvědová

V pondělí 17. 6. se prvňáčci společně se svými osmáky z céčka vypravili do ZOO Jihlava. Počasí nám přálo, vlna veder na chvíli povolila...Osmákům patří veliká pochvala, o své malé svěřence se vzorně starali - prohlíželi si s nimi zvířata, společně se najedli, pohráli si na dětském hřišti, pomohli s nákupem suvenýrů. Prvňáčci si výlet moc užili a na závěr svým osmákům zatleskali. Osmáci zaslouží opravdu velkou pochvalu a poděkování - svůj program museli hodně přizpůsobit, celý den byli spolehliví, obětaví a kamarádští patroni smiley     

II. B tvořila v GASKu

II. B tvořila v GASKu

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 13. 6. se druháčci vypravili do GASKu na výtvarnou dílnu. Prohlédli si vyobrazení mraků Karla Malicha, diskutovali o tom, co si mohl sochař představit a popisovali, jak si představují oblohu oni...Pak děti samy tvořily z drátků, alobalu a vaty a svoje mráčky pojmenovávaly. Po skončení dílny si je spokojené odnášely s sebou do školy.   

II. C na plaveckém výcviku a Pohádkové Barboře

II. C na plaveckém výcviku a Pohádkové Barboře

Jana Nedvědová

Druháčci si během druhého pololetí úspěšně osvojují plavecké dovednosti, v závěru výcviku určitě budou ze všech zdatní plavci. V pátek 17. 5. se jako většina žáků školy pobavili na Pohádkové Barboře a navíc ještě stihli navštívit městskou knihovnu.   

II. C tvořila v GASKu

II. C tvořila v GASKu

Jana Nedvědová

Ve středu 5. 6. se druháčci vypravili do GASKu na edukační program Tvarohraní, jehož cílem je rozvoj dětské představivosti a tvořivosti. Lektorka děti zavedla do světa geometrických tvarů a pro vlastní tvorbu je motivovala obrazy Josefa Čapka. Společně se diskutovalo také o tom, zda má umění zobrazovat jen to hezké. 

III. B na pevnosti Boyard

III. B na pevnosti Boyard

Jana Nedvědová

III. B trávila týden od 3. 6. v rekreačním středisku U Starého rybníka ve Zbraslavicích. Jejich pobyt v přírodě se nesl v duchu hry Klíče od pevnosti Boyard. Děti celý týden spolupracovaly v týmech a získávaly klíče k pokladu ukrytému v pevnosti. Aby byly úspěšné, musely prokázat důvtip, sílu, odvahu, znalosti, vytrvalost, smysl pro fair-play a hlavně umění vzájemně si pomáhat a naslouchat. Součástí programu byla exkurze na letiště ve Zbraslavicíh, výlet do Zruče nad Sázavou, do okolí Pančavy a na zpáteční cestě na hrad Šternberk. Projekt se vydařil a všechny děti se veselé a zdravé vrátily v pátek zase zpět k maminkám.       

IV. A v Chaloupkách

IV. A v Chaloupkách

Jana Nedvědová

Týden od 10. do 14.6. strávily děti ze IV.A a IV.B v ekocentru v Chaloupkách na Vysočině. Každý den v týdnu se věnovaly se svými lektory jednomu ze živlů. Zahrály si desítky her, při kterých se dozvěděly spoustu informací týkajících se vzduchu, země, ohně a vody, podívaly se na ekofarmu, kde si mohly prohlédnout a pohladit domácí zvířata, pracovaly v okolí Chaloupek na zahradě a v lese a mají tolik zážitků, že jen stěží lze uvěřit, že se vešly do pěti dnů smiley

IX. B naposledy společně vycestovala

IX. B naposledy společně vycestovala

Jana Nedvědová

Od pondělí 27. 5. do čtvrtku 30.5. pobývala IX. B v outdoorovém rekreačním středisku Křižanov, byl to jejich poslední společný školní pobyt. Deváťáci si vyzkoušeli řadu sportovních tradičních i netradičních disciplín, pobavili se. Pobyt je zřejmě značně vyčerpal, protože v pátek dorazil do školy jen jejich třídní učitel..  

IX. C v Březové

IX. C v Březové

Jana Nedvědová

Deváťáci z céčka si vybrali pro svůj poslední společný pobyt Outdoor  Resort Březovou. Pobývali zde od pondělí 3. 6. do pátku 7. 6. Vyzkoušeli řadu tradičních i netradičních sportovních disciplín a pohybových aktivit. Vzhledem k horkému počasí patřily mezi nejoblíbenější aktivity hrátky spojené s vodou - třídní paní učitelka z toho měla velikou radost  smiley...

Na Horním Bradle se v přírodě učili druháčci

Na Horním Bradle se v přírodě učili druháčci

Jana Nedvědová

Týden od 27. 5. strávily třídy II. B a II. C na Horním Bradle. Do přírody je doprovázeli skřítkové. Děti se naučily mnoho nového o přírodě, vyzkoušely si zásady první pomoci, závodily, hrály si, našly poklad...Program byl moc hezký, děti si ho užily..Jen počasí trochu zlobilo a bazén tentokrát zůstal nevyužitý...  Tak třeba příští rok.  

Námořníci z II. A na škole v přírodě

Námořníci z II. A na škole v přírodě

Jana Nedvědová

Chladný a deštivý týdenní pobyt v přírodě si od pondělí 13. 5. užily děti z II. A. Nevlídným počasím se ale nedaly odradit a pestrý program, který paní učitelka připravila, si užily.  

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání