TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace

Změny v chodu školy v souvislosti s COVID-19

Jana Nedvědová

Vloženo: 28. srpna 2020 v 14:18

Vážení rodiče, chod školy bude v novém školním roce částečně ovlivněn opatřeními, která jsme byli nuceni přijmout v souvislosti s COVID-19. Při jejich tvorbě jsme vycházeli z platných nařízení a Manulálu MŠMT. Souhrn nejdůležitějších změn najdete v přiloženém souboru. Prosíme, sledujte webové stránky a komunikaci s třídními učiteli pravidleně, situace se může rychle měnit...

Závěr prvního pololetí v I. B

Závěr prvního pololetí v I. B

Jana Nedvědová

Vloženo: 3. února v 10:57

Rovněž paní učitelka z I. B nám poskytla krátké shrnutí společné práce: 

Děti udělaly za celé první pololetí velký kus práce, a proto měly radost ze samých jedniček na vysvědčení (výpisu) a potěšilo je i doplňující slovní hodnocení. Z dětí se postupně stali šikovní čtenáři a postupně si osvojují i psací písmo, všichni jsou pečliví a jejich písanky jsou moc pěkné. 

Výborné výsledky našich deváťáků v národním testování SCIO

Výborné výsledky našich deváťáků v národním testování SCIO

Jana Nedvědová

Vloženo: 21. ledna v 11:40

Na podzim tohoto školního roku se naši deváťáci - jako každý rok - zúčastnili Národního testování SCIO.  Vzhledem k mimořádným opatřením vlády bylo letos testování prodlouženo do 22. 12. 2020. Testování se zúčastnilo více než  10 000 žáků napříč celou republikou, v našem Středočeském kraji se zapojilo 1608 žáků ze 49 škol a víceletých gymnázií. Zapojení žáci obdrží vždy podrobnou zprávu o svém posunu mezi lety 2016/2017 a 2020/2021 (výsledky se sledují od pátého ročníku) a porovnání svých výsledků se vzorkem všech testovaných. Pro školu jsou pak samozřejmě důležité nejen údaje o jednotlivých žácích, ale především úspěšnost školy jako celku. A ta byla letos vynikajíící -  v českém jazyce jsou výsledky našich žáků lepší než u 60% zúčastněných škol, v matematice jsme se dokonce zařadili mezi 10 % škol s nejlepšími výsledky. Budoucím studentům moc gratulujeme a držíme palce, aby takové  vynikající výsledky zopakovali a uplatnili u přijímacích zkoušek!   

 

Únor v I. B

Únor v I. B

Jana Nedvědová

Vloženo: 3. března v 9:50

Únor je měsíc, který patří karnevalovému veselí a proto si ho děti z I. B také užily. Paní učitelka připravila projektový den Karneval - račte dál, kdy pro děti nachystala pestrý program - výrobu masek, v českém jazyce přepis krátké říkanky a její recitaci, v matematice zábavné úlohy s klauny a jejich řešení. Karnevalové téma se dotklo také geometrie, kdy měly děti za úkol složit šaška z geometrických tvarů a vybarvit ho. V prvouce si povídaly o tradici Masopustu a zhlédly video, jak vypadá masopustní veselí. Děti nezapomněly ani na výzdobu chodby a vyrobily krásné střapaté klauny. Jako třešinka na dortu byla i únorová sněhová nadílka, kterou si děti také velmi užily.

Rozvrhy online výuky 5. - 9.ročník od 4.1.

Jana Nedvědová

Vloženo: 28. prosince 2020 v 9:33

Vážení rodiče, milí žáci, pokud nenastane další změna, bude výuka od 4. 1. pro žáky 3. - 9. ročníku probíhat opět distančně podle stejného modelu jako v listopadu. Paní učitelky 3. a 4. ročníku budou informovat emailem, rozvrhy od 5. ročníku výš najdete v příloze. Prezenčně ve škole se budou vzdělávat jen nejmenší školáci 1. a 2. ročníku. Třídy budou opět oddělené i ve školní družině, nebudou se prolínat. II. A a II. C bude mít oddělení v malé družině v budově školy, třída II. B a všichni prvňáčci budou v hlavní budově školní družiny. Velice prosíme - pomozte nám vydržet ve škole co nejdéle, pokud řešíte v rodině podezření na nákazu koronavirem, neposílejte děti do vyřešení situace do školy.  Děkujeme.     

Přeposílání nabídek a informací

Přeposílání nabídek a informací

Jana Nedvědová

Vloženo: 10. listopadu 2020 v 16:48

Vážení rodiče, třídní učitelé vám průběžně přeposílají nabídky různých webinářů, materiály od Eduzměny a další informace. Žádosti o přeposlání dostáváme od různých organizací a pokud se nám zdají důležité, prosíme třídní o přeposlání k vám. Pevně doufáme, že vás tato "nevyžádaná pošta" příliš nezatěžuje a naopak že si možná z nabídky vyberete. Děkujeme za pochopení. 

Projekt Lidské tělo v II. A

Projekt Lidské tělo v II. A

Jana Nedvědová

Vloženo: 25. února v 10:22

Děti v II. A zkoumaly v předmětu člověk a jeho svět jak funguje lidské tělo. Děti pracovaly s encyklopediemi, vyhledávaly zajímavé informace, připravily si krátké referáty a zpracovaly společný projekt. Práce je moc bavila.   

Program Buďme kamarádi v I. B

Program Buďme kamarádi v I. B

Jana Nedvědová

Vloženo: 19. ledna v 20:58

Maskot Ludvíček navštívil také prvňáčky, pro ně byl připravený program s názvem Buďme kamarádi. Společně si vyprávěli, jak se chovat ke svým kamarádům, připomněli si důležitost slušného chování a jednání nejen k dospělým lidem, ale také k vrstevníkům, spolužákům. Celý program byl proložený  zábavými aktivitami, do kterých se všechny děti rády zapojily.  

Pololetní hodnocení v II. C

Pololetní hodnocení v II. C

Jana Nedvědová

Vloženo: 29. ledna v 9:34

Ve čtvrtek 28. 1.  si prvňáčci a druháčci, kteří se jediní mohou vzdělávat prezenčně ve škole, převzali pololetní hodnocení své školní práce. U nás to bylo vysvědčení se známkami a doplňující slovní hodnocení.  Ve II. C zastoupila v tuto slavnostní chvíli nepřítomnou paní učitelku paní asistentka.     

Office 365

Office 365

Vloženo: 8. února v 13:22

Od tohoto roku máme uzavřenou licenční smlouvu s firmou Microsoft, která umožňuje našim žákům a zaměstnancům využívat bezplatně po dobu jejich studia/pracovního poměru balíček aplikací Office 365 Pro Plus zahrnující desktopové programy Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Publisher a další.

Instrukce k přihlášení do portálu a instalaci balíčku naleznete v tomto článku.

Od 1. 3. distanční výuka i pro žáky 1. a 2. ročníku

Od 1. 3. distanční výuka i pro žáky 1. a 2. ročníku

Jana Nedvědová

Vloženo: 27. února v 12:27

Vážení rodiče, jistě jste v médiích zaznamenali, že od pondělí 1. 3. přecházejí na distanční výuku i nejmladší školáci, kteří se dosud vzdělávali prezenčně. Vaše třídní paní učitelky vás budou informovat o rozvrhu online hodin a dalších skutečnostech. Pokud byste potřebovali zapůjčit IC techniku, ozvěte se nám prosím.  Nezbývá než věřit, že se neradostná epidemiologická situace v naší společnosti začne postupně lepšit tak, aby se děti co nejdříve mohly do školy vrátit. Přejeme vám všem pevné zdraví a velice děkujeme za veškerou pomoc, kterou svým dětem během distančního vzdělávání poskytujete. Jsme si vědomi toho, že některé děti ani při naší maximální snaze takto na dálku to bez vaší pomoci v požadovaném rozsahu prostě nedají....    

Nabídka příměstského tábora Veselá věda

Nabídka příměstského tábora Veselá věda

Jana Nedvědová

Vloženo: 22. února v 20:12

Vážení rodiče, pevně věříme, že se současná neutěšená situace začně postupně lepšit a v létě se již děti budou moci věnovat svým zájmům a koníčkům. V příloze najdete nabídku na příměstský tábor Veselá věda, který by rádi uskutečnili naši vyučující v prostorách školy. Už z názvu je patrné, co bude na programu. Pokud vás tábor zajímá, otevřete si přiložený plakátek. 

Možnost předvyplnění údajů k přijetí do 1. ročníku

Možnost předvyplnění údajů k přijetí do 1. ročníku

Jana Nedvědová

Vloženo: 25. února v 9:01

Vážení rodiče, na následujícím odkazu je možné zadat údaje potřebné k zápisu dítěte do 1. ročníku. Zjišťujeme pouze povinné údáje, které se uloží do školní matriky (pokud ještě nejste rozhodnuti, že si vyberete pro své dítě naši školu, údaje prosím nezadávejte). Systém vám vygeneruje kód, který vám přijde na email, pod tímto kódem pak bude veden spis vašeho dítěte.  Přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podléhá správnímu řádu, který vyžaduje vaši písemnou žádost - vyplnění údajů tento úkon nenahrazuje (žádost rodič vyplňuje až při zápisu, případně posílá online v době zápisu). Vyplnění údajů je nepovinné, není podmínkou pro přijetí dítěte, pouze usnadní proces přijetí. Zatím není jasné, zda zápis budoucích školáků proběhne prezenčně nebo online jako v minulém roce. Prosíme sledujte i nadále webové stránky, včas vás budeme informovat.      

Mimořádné opatření MZČR k nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Mimořádné opatření MZČR k nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Jana Nedvědová

Vloženo: 24. února v 11:48

Vážení rodiče, v příloze najdete informaci o vydání mimořádného opatření MZČR k nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Velice prosíme, abyste se jím řídili a své děti vybavili rouškami, které budou v souladu s vyhlášeným opatřením. Děkujeme.    

Malá ochutnávka z I. A

Malá ochutnávka z I. A

Jana Nedvědová

Vloženo: 17. února v 10:45

Prvňáčci z áčka poctivě každý den zdolávají další a další školní aktivity....Již krásně čtou, píšou, počítají, učí se spolupracovat při skupinové práci, dozvídají se mnoho nového, například v předmětu člověk a jeho svět poznávaly stopy zvířat.  Za svoji svědomitou školní práci byly děti  odměněny výpisy se samými jedničkami. Přejeme jim, ať se práce takto daří i nadále, nejlépe až do devítky!    

Ludvíček u druháků

Ludvíček u druháků

Jana Nedvědová

Vloženo: 14. ledna v 8:07

Programy primární prevence pokračovaly i po Vánocích. Paní lektorka Ida se svým maskotem Ludvíčkem navštíví postupně všechny první a druhé třídy. Pro druháčky jsme vybrali program Jak se máš?, který má za cíl posílit komunikační dovednosti, ohleduplnost, zvládání emocí a případné agrese. Děti se učí rozeznávat  a  pojmenovávat radost, smutek, strach a hněv a správně na ně reagovat u sebe u druhých. Dětem se jako vždy program moc líbil. 

Karnevalové učení v I. C

Karnevalové učení v I. C

Jana Nedvědová

Vloženo: 19. února v 12:45

Karneval je jedna z nejoblíbenějších akcí dětí, proto prvňáčky tato tématika  provázela celou středu 17.2.  Ráno si děti v koružku přiblížily masopust a karneval, v českém jazyce přepisovaly slova spojená s karnevalem. Při čtení si užily běhací tajenku a protože už umí spoustu psacích písmenek, nedělal jim problém ani písmenkový balónek. Matematiku doprovázeli klauni. Každý si jednoho vyrobil a vytvořil mu harmoniku s početními příklady, nechybělo ani barevné počítání. Na závěr si všichni vyrobili masky a vyprávěli si o tom, jaké vlastnosti mají zvířátka na maskách. Stejně jako klaunům, ani dětem z I.C po celý den nechyběl úsměv od ucha k uchu.

Informace ke  studiu na gymnáziu OPEN GATE

Informace ke studiu na gymnáziu OPEN GATE

Jana Nedvědová

Vloženo: 3. února v 11:06

Vážení rodiče, Mensa ČR nás požádala o zveřejnění následující zprávy, která se týká možnosti studia a čerpání stupendia na gymnáziu OPEN GATE. Pokud máte doma nadané dítě a o možnosti navštěvovat tuto školu jste uvažovali, následující řádky jsou určené pro vás.   

II. B tvořila jarní dekorace

II. B tvořila jarní dekorace

Jana Nedvědová

Vloženo: 19. února v 13:09

Krásné ptáčky z kartonu vyrobily společně s paní učitelkou a paní asistentkou děti z II. B. Na výrobě se podíleli  všechni a pak je zavěsili na schodišti v druhém patře. Dělají tam velikou parádu a radost z nich budou mít všechny děti, které okolo do svých tříd chodí. Doplnili ještě veliké slunce a jaro může začít! Děkujeme druháčkům za krásnou výzdobu!  

II. B se vypravila na jarní vycházku

II. B se vypravila na jarní vycházku

Jana Nedvědová

Vloženo: 26. února v 7:44

Druháčci z béčka se ve čtvrtek 25. 2. vypravili na přírodovědnou vycházku spojenou s krmením zvířátek. Z domova přinesli suchý chléb a pečivo, došli za Bylany k rybníčku a nakrmili kachny, labutě a nutrie. Bylo krásné počasí a vycházka neměla chybu  - děti se spokojené vrátily do školy, v nohách měli skoro pět kilometrů.    

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání