TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace

Ze života III. A

Ze života III. A

Jana Nedvědová

Návštěva GASKu, environmentální program Pod horami a spolupráce s prvňáčky - to jsou akce, které v posledních dnech připravila paní učitelka společně s dětmi. Naplánované aktivity se vydařily na jedničku, třeťáci byli spokojení a prvňáčci nadšení. Vše se točilo okolo tématu Živly, děti tvořily z přírodních materiálů, pro výtvarné a pohybové aktivity byly motivované plamínky, kouzlem ohně a hasičskými dovednostmi... 

Ze života druháčků...

Ze života druháčků...

Jana Nedvědová

Druháčci mají za sebou první měsíc školy, do práce se pustili s velkou chutí a elánem.  Na fotografiích vyrábějí počítadlo,  staví z krychlí a navštěvují Dědu Lesoně, lekci florbalu si vyzkoušela II. A společně s II. C. 

Vyměněná princezna - 1. a 2. ročník

Vyměněná princezna - 1. a 2. ročník

Jana Nedvědová

V pátek 18.10. se prvňáčci a duháčci poprvé letos vypravili do Tylova divadla na pohádku Vyměněná princezna. Pohádka se jim moc líbila a protože jsme v divadelním souboru měli známé - rodiče i vyučující - poprosili jsme na závěr o společné foto. Kdo najde na fotografii herce, má bod  smiley... 

Večerníčky si v městské knihovně užili druháčci z béčka

Večerníčky si v městské knihovně užili druháčci z béčka

Jana Nedvědová

V pátek 4.10. se vypravili druháčci do městské knihovny - paní učitelka jim z nabídky vybrala program Oblíbené večerníčky. Jejich maskot Zajda šel s nimi...Na zpáteční cestě se děti ještě protáhly v zahradách GASKu. Následně paní knihovnice navštívily děti v naší škole. 

Vánoční zpívání zahájí ve středu 6.11.

Jana Nedvědová

Jako každý rok i letos zveme zpěváky a zpěvačky od čtvrtého ročníku výše na vánoční zpívání, které zahájíme ve středu 6.11. jako vždy od 7,15 hodin v hudebně. V loňském roce vystoupil rekordní počet zpěváků, uvidíme, zda letos rekord překonáme. Zpívat budeme tradiční koledy i modernější písně, jako každý rok zařadíme novinky. Vánoční besídka se uskuteční ve čtvrtek 12.12. - termín je změněný. Těšíme se na viděnou a na zpívanou! Pokud má některý ze zpěváků mladšího sourozence, může ho vzít s sebou. 

Tváře měsíce září

Tváře měsíce září

Jana Nedvědová

A je tu nový školní rok. Za první měsíc vyhlašujeme následující Tváře: 

Sportovní hrátky v aule - patronát I. B a VIII. A

Sportovní hrátky v aule - patronát I. B a VIII. A

Jana Nedvědová

Na pondělí 7. 10. připravili osmáci pro své prvňáčky řadu sportovních aktivit v aule školy - hrál se florbal, skákalo se přes kozu, cvičilo se se švihadly a obručemi, malí sportovci si vyzkoušeli svoji zručnost, sílu a obratnost. Společné dvě hodiny utekly jako voda - aspoň našim nejmladším školákům, osmáci se možná při organizaci, která byla z jejich strany perfektní, i trochu zapotili....  

Spolu s úsměvem - patronát I. A a VIII. C

Spolu s úsměvem - patronát I. A a VIII. C

Jana Nedvědová

V úterý 1.10. strávili prvňáčci opět společné chvíle  se svými patrony - osmáky. Ti pro ně připravili dopoledne plné her, soutěží a zábavy, kterou si společně v prostoru u chrámu svaté Barbory užili. Malí školáci dostali za svoji šikovnost a zápal, se kterým šli do všech aktivit, i odměny - byli moc spokojení...    

Společná cesta - IV. B, IV. C

Společná cesta - IV. B, IV. C

Jana Nedvědová

V úterý 24. 9. proběhla první část projektu MAP s názvem Společná cesta. Projekt je zaměřen na podporu inkluzivního vzdělávání a spolupráci kutnohorských škol s ostatními aktéry vzdělávání. První část proběhla ve třídách, vycházela z metod prožitkové pedagogiky. Následně děti čeká v pondělí 30.9. společný dětský den.       

Společná cesta - dětský den IV. B, IV. C

Společná cesta - dětský den IV. B, IV. C

Jana Nedvědová

V pondělí 30.9. se uskutečnila další část projektu MAP - společný dětský den. Děti byly rozdělené do týmů, společně sportovaly, zkoušely si tradiční i netradiční disciplíny, vžívaly se do pocitů těch, kteří každý den musí čelit nějakému omezení - ať již zdravotnímu nebo jinému... Projekt bude dokončen krátkou reflexí, již opět ve třídách. 

Schůzka školního parlamentu - 1.11.

Jana Nedvědová

Další schůzka školního parlamentu se koná v pátek 1.11., jako vždy v 7,15 hodin v hudebně. Budeme probírat nápady ze tříd v rámci projektu Participativní rozpočet. Ideální bude, pokud se zúčastní všechny třídy. Těšíme se na viděnou.  

Sadař - stromů vladař - V. B

Sadař - stromů vladař - V. B

Jana Nedvědová

V rámci předmětu člověk a jeho svět absolvovali páťáci program Sadař, který děti prostřednictvím hravých aktivit seznamuje s druhy ovoce a jejich odrůdami, typickými pro náš kraj. Součástí programu je ochutnávka ovoce,  povidel i moštů, zároveň jsme se dozvěděli, jak uchovávali ovoce po celý rok čerstvé naši předci, co vše se musí odehrát, než si pochutnáme na konečném produktu a mnoho dalších informací...  

Sadař - stromů vladař - IV. A, IV. B

Sadař - stromů vladař - IV. A, IV. B

Jana Nedvědová

V týdnu od 23.9. absolvovali čtvrťáci v přírodní učebně na ZŠ Jana Palacha environmentální program s názvem Sadař - stromů vladař. Připomněli si druhy ovoce a odrůdy, které jsou typické pro náš kraj a uvědomili si, co vše musí proběhnout, než si pochutnáme na šťavnatém ovoci a produktech z něj. Seznámili se s regionálními produkty a značkou BIO, ochutnali ovoce sušené, povidla i mošty. Připomněli si, jak naši předci uchovávali ovoce, aby měli přísun vitamínů po celý rok i v zimě. Vrátili se do historie a dozvěděli se, k čemu odkazují místní názvy Třešňovka, Ve Švestičkách či Mišpulky...      

Říjnové shromáždění

Říjnové shromáždění

Jana Nedvědová

Shromáždění jsme letos zahájili v pondělí 21.10. V aule školy se sešli mladší školáci. Paní ředitelka dětem popřála úspěšný nový školní rok a vyprávěla jim o setkání UNESCO škol, které absolvovala letos ve Znojmě. Tam prezentovala práci naší školy a s hrdostí dětem sdělila, že mnohé naše akce inspirovaly i školy ostatní pro jejich činnost. S příspěvky vystoupili vzorně připravení čtvrťáci, kteří už toho stihli od začátku roku spoustu zažít. Děkujeme jim!  

Přespolní běh - dvě družstva postupují do kraje

Přespolní běh - dvě družstva postupují do kraje

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 3.10.  se konal přespolní běh. Naši sportovci si odnesli řadu medailí, družstva dívek 3. -  5.ročníku a chlapců 6. - 7.ročníku postupují do krajského kola. Gratulujeme!     

Projektový den u třeťáků a čtvrťáků

Projektový den u třeťáků a čtvrťáků

Jana Nedvědová

Jak se krotí plameny, Síla živlů, Země a její tajemství...to jsou některá témata, kterými se zaobírali třeťáci a čtvrťáci.  Se živly se seznamovali, hledali informace, tvořili ve skupinách i samostatně, zakládali pokusy, navštívili výstavu skla v Kamenném domě....Děti byly neustále v pohybu po škole a jejím okolí, s fotoaparátem se nám podařilo zastihnout jen některé dílny... 

Projektový den u druháčků

Projektový den u druháčků

Jana Nedvědová

Země - kolébka života, oheň - dobrý sluha, ale zlý pán - to bylo tématem projektu našich druháčků. Děti se dozvěděly mnoho nových informací, založily pokusy s půdou, zkoumaly žížaly, zacvičily si, zazpívaly, vypracovaly parcovní listy, vysvětlily si význam BIO humusu. Vrátily se do minuosti a vysvětlily si, jak lidé oheň získali, jak nám oheň slouží i ubližuje, provedly několik pokusů, porovnaly délku plamínků., při tětesné výchově si zahrály na plamínky a požárníky, při výtvarné výchově vytvořily práci na polích a pustily si Kousky primáře Housky o popáleninách, popovídaly si o nebezpečí vzniku požáru...... Zkrátka téma vyčerpaly maximálně 

Projektový den Děti ve svém Živlu - II. stupeň

Projektový den Děti ve svém Živlu - II. stupeň

Jana Nedvědová

Ve středu 16.10. proběhl celoškolní projektový den. Děti z II. stupně pracovaly ve věkově smíšených skupinách, některé dílny probíhaly ve škole, další skupiny vycestovaly - prozkoumat tajemství jihlavského podzemí, do Prahy do planetária, do záchranné hasičské stanice v Čáslavi a Kutné Hoře a užít si ohnivou taneční párty ve fit studiu. Ve škole jsme zkoumali Živly všemi smysly, hráli si s astrologií, pekli jsme ve školní kuchyni...    

Program na měsíc říjen

Program na měsíc říjen

Jana Nedvědová

Co vše nás společně čeká v měsíci říjnu si můžete přečíst dále...Těšít se můžeme kromě jiného na projektový den s tématem Děti ve svém živlu, malí školáci půjdou do divadla, pokračují sportovní soutěže, budeme řešit Logickou olympiádu...A ještě mnoho dalšího. Na závěr měsíce hezká tečka - podzimní prázdniny.... 

Patronát I. C a VIII. B

Patronát I. C a VIII. B

Jana Nedvědová

V pondělí 14.10. se osmáci sešli se svými prvňáčky v tělocvičně a společně sportovali. Osmáci mají velikou pochvalu, program vzorně zorganizovali, museli se přitom obejít bez své třídní učitelky, která onemocněla. Prvňáčci prověřili svoji zdatnost a obratnost, zdolávali překážkovou dráhu, kdy osmáci jen pomáhali a dohlíželi, na programu byly ale i společné aktivity. 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání