TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace

30 Pád železné opony - deváťáci

30 Pád železné opony - deváťáci

Jana Nedvědová

V pondělí 18.11. se zúčastnili deváťáci již 15. ročníku projektu Měsíc filmu na školách - Příběhy bezpráví. Letos byl věnován 30. výročí listopadové revoluce v roce 1989, toto důležité období v historii našeho státu nám  přiblížily filmy Z dopisů psaných přes železnou oponu a Z deníku Ivany A.  

1. turnaj  Kutnohorské ligy v miniházené jsme vyhráli

1. turnaj Kutnohorské ligy v miniházené jsme vyhráli

Jana Nedvědová

V pátek 15.11. zahájiíl 12. ročník turnaje Kutnohorské školní ligy v miniházené. Naši malí sportovci do něj vstoupili výborně - zvítězila obě  družstva. Eliška Rudolfová (kategorie 1. - 3. ročník) si navíc odnesla ocenění pro nejlepšího brankáře a Natálie Svobodová (kategorie 4. - 5. ročník) diplom pro nejlepšího hráče. Gratulujeme mužstvům i děvčatům k výborným výkonům a přejeme, ať se daří i nadále!  

Žižkovský adventní kalendář - 2. týden

Žižkovský adventní kalendář - 2. týden

Jana Nedvědová

Abychom si zpříjemnili čekání na Vánoce, připravili jsme spolu s parlamentáři "žižkovský adventní kalendář". Ale ani parlamentáři neví, co nás čeká který den, protože jen připravili nápady a konečné slovo mělo vedení školy. Bohužel některé výborné nápady, jako například den bez učitelek, den bez psaní, volný den,..neprošly. Snad potěší ty, které prošly výběrem a dočtete se je vždy v neděli na následující adventní týden. Tady je program druhého adventního týdne:      

Zúčastnili jsme se Sedleckého charitativního jarmarku

Zúčastnili jsme se Sedleckého charitativního jarmarku

Jana Nedvědová

V sobotu 23.11. jsme se zúčastnili Sedleckého předvánočního charitativního jarmarku.  Mladší děti vystoupily s pásmem koled a vánočních písní.  Malí zpěváci sklidili bouřlivý potlesk a už teď se těší na další vystoupení, které je naplánované na 30.11. v Malíně. Součástí  jarmarku byl také stánkový prodej, kde naše děti prodávaly  vlastnoručně vyrobené adventní dekorace.  Byla to ale jen malá ukázka - náš tradiční předvánoční jarmark je tentokrát naplánovaný na 6.12. a proběhne na Palackého náměstí. Těšíme se na viděnou!  

Zkoumáme vlastnosti kapalin - VIII. A, B

Zkoumáme vlastnosti kapalin - VIII. A, B

Jana Nedvědová

V hodinách fyziky si osmáci v praktických aktivitách vyzkoušeli zvyšovat a snižovat povrchové napětí vody, měnit hustotu látek a dokázat Pascalův a Archimedův zákon. Na závěr projektu si ve skupinách připravili prezentace o zařízeních, která využívají vlastnosti kapalin, například ponorka, remorkér, zdymadlo, vodojem,  . a seznámili s nimi své spolužáky.   

Vystoupili jsme na adventním odpoledni v Malíně

Vystoupili jsme na adventním odpoledni v Malíně

Jana Nedvědová

Na sobotní odpoledne 30. 11. připravili obyvatelé Malína  adventní program, na kterém nechyběli ani naši mladší žáčci  - zpěváčci, kteří vystoupili s pásmem tradičních vánočních koled. Za svůj výkon byli odměněni potleskem od diváků i odměnu od pořadatelek akce. 

Výsledky hlasování v projektu Školní participativní rozpočet

Jana Nedvědová

V týdnu od 11.11. proběhlo hlasování v rámci projektu Školní participativní rozpočet. Celkem jsme mezi 16 nápadů rozdělili 2093 hlasů A jak vše dopadlo? 

VIII. C pekla

VIII. C pekla

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek odpoledne si osmáci zabrali školní kuchyň a pod vedením třídní paní učitelky se dali do pečení vánočních perníčků. Účastnit se museli povinně i pánové, jsme přesvědčeni, že tyto dovednosti jednou určitě uplatní... 

VI. B a VI. C na exkurzi ve Všestarech

VI. B a VI. C na exkurzi ve Všestarech

Jana Nedvědová

Archeopark pravěku Všestary navštívili šesťáci v úterý 12.11. v rámci výuky dějepisu. V pravěké vesnici si tady upevnili a shrnuli poznatky o tomto období. Vlastnoručně si vyzkoušeli některé činnosti, například drcení obilí, broušení kamene, sekání dřeva a hod oštěpem. 

Ukázková hodina u prvňáčků

Ukázková hodina u prvňáčků

Jana Nedvědová

V úterý 19.11.  měli prvňáčci milou návštěvu - na to, co vše se již naučili a jak pracují, se přišli podívat jejich rodiče a prarodiče. Děti mají velkou pochvalu - snažily se, pracovaly se zaujetím a zápalem, sklidily od rodičů potlesk. Velké poděkování patří i paním učtelkám,které dětem poutavé vyučování každý den připravují, vzorně je při školní práci vedou a jsou jim velkou oporou.      

Tváře měsíce listopadu

Tváře měsíce listopadu

Jana Nedvědová

V listopadu nás potěšila řada dětí (protože se blíží Vánoce, fotku jsme trochu upravili...)

Turnaj ve vybíjené

Turnaj ve vybíjené

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 14.11. jsme uspořádali pro žáky 2. - 4. ročníku turnaj ve vybíjené. Malí sportovci bojovali nadšeně, v duchu fair play, nejraději by byli na hřišti všichni , ale to opravdu nebylo možné, počet členů jednotlivých družstev byl samozřejmě omezený. A vítězné třídy? II. A, III. D a IV. B. Gratulujeme! 

Tonda Obal na cestách

Tonda Obal na cestách

Jana Nedvědová

V pondělí 18.11. se 14 tříd převážně I. stupně zúčastnilo hodinového programu o třídění odpadu Tonda Obal na cestách. Děti si během velmi podrobné prezentace společně s lektory připomněly a rozšířily znalosti o tom, jak, kam a proč se odpad třídí, a co se z něj dále vyrábí, prohlédly si  vzorky recyklovaných materiálů., osahaly si je a rozhodovaly, do kterých kontejnerů obrázky odpadů patří. Na chodbách školy jsou nově umístěné nádoby na tříděný odpad - doufáme, že v nich budou končit ty správné materiály.       

Shromáždění mladších žáků

Shromáždění mladších žáků

Jana Nedvědová

V pondělí 2.12. se konalo poslední shromáždění mladších školáků v tomto kalendářním roce. Poprvé se ho zúčastnili  i prvňáčci. Vzorně připravení třeťáci vystoupili se svými příspěvky a přečetli nám, co vše již od září zažili a prožili. Paní ředitelka popřála dětem krásné Vánoce a prázdniny a abychom se na vánoční atmosféru naladili, zhlédly děti krátký úryvek z pohádky Anděl páně. 

Redakční seminář v akci

Redakční seminář v akci

Jana Nedvědová

Ve středu 27.11. se vypravili naši redaktoři do terénu - na Palackého náměstí. Kolemjdoucí kutnohořany zpovídali na téma Děti a internet. A co se dozvěděli? To se dozvíte v našem časopise MišMaš...

Putování za památnými stromy - projekt VI. C

Putování za památnými stromy - projekt VI. C

Jana Nedvědová

Projekt Putování za památnými stromy začal 6.11., kdy se děti společně s lektorkou Pod horami  vydaly z Vorlíčkových sadů na okružní cestu kolem Jezuitské koleje, Hrádku, sv. Jakuba k Vlašskému dvoru a cestou se zastavovaly u kutnohorských památných stromů.  Připomněly si rovněž významné osobnosti a památníky významných událostí. Se získaným materiálem pak dále pracovaly v hodinách zeměpisu, vytvořily mapu cesty s významnými body, výsledky své práce prezentovaly ostatním. .    

Prvňáčci a II. B v Dačického domě

Prvňáčci a II. B v Dačického domě

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 5.12. se prvňáčci a II. B vypravili do Dačického domu, kde byl pro děti připravený program. Čekali je čerti, andělé,  Mikuláš i svatý Petr, kterým musely ukázat, že se nebojí a  splnit spoustu nápaditých úkolů. Za svoji snahu byly děti odměněny dárečky.

 

Projekt sebedůvěry Dove

Projekt sebedůvěry Dove

Jana Nedvědová

V pátek 29. 11. se dívky z osmého ročníku a IX. A a chlapci z IX. A zúčastnili programu společnosti Dove s názvem Sebedůvěra. Zajímavou formou jim bylo představeno, jak podléháme manipulativní reklamě o ideálu krásy a jak nám nespokojenost s vlastním vzhledem může bránit v rozvoji našeho osobního potenciálu...   

Prezentace nápadů do projektu Školní participativní rozpočet

Prezentace nápadů do projektu Školní participativní rozpočet

Jana Nedvědová

V pondělí 11.11. jsme první dvě vyučovací hodiny věnovali prezentaci nápadů, které byly vybrány do hlasování.  První hodinu se shromáždili v aule mladší ročníky (2. - 5.), druhou starší (6. - 9.). Děkujeme všem prezentujícím, většina z nich byla výborně připravená, někteří připravili powerpointové prezentace...Teď už zbývá poslední krok - samotné hlasování, které jsme odstartovali hned dnes...Těšíme se na vítězný projekt!   

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání