TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace

Ze života III. A

Ze života III. A

Jana Nedvědová

Návštěva GASKu, environmentální program Pod horami a spolupráce s prvňáčky - to jsou akce, které v posledních dnech připravila paní učitelka společně s dětmi. Naplánované aktivity se vydařily na jedničku, třeťáci byli spokojení a prvňáčci nadšení. Vše se točilo okolo tématu Živly, děti tvořily z přírodních materiálů, pro výtvarné a pohybové aktivity byly motivované plamínky, kouzlem ohně a hasičskými dovednostmi... 

Vánoční zpívání zahájí ve středu 6.11.

Jana Nedvědová

Jako každý rok i letos zveme zpěváky a zpěvačky od čtvrtého ročníku výše na vánoční zpívání, které zahájíme ve středu 6.11. jako vždy od 7,15 hodin v hudebně. V loňském roce vystoupil rekordní počet zpěváků, uvidíme, zda letos rekord překonáme. Zpívat budeme tradiční koledy i modernější písně, jako každý rok zařadíme novinky. Vánoční besídka se uskuteční ve čtvrtek 12.12. - termín je změněný. Těšíme se na viděnou a na zpívanou! Pokud má některý ze zpěváků mladšího sourozence, může ho vzít s sebou. 

Schůzka školního parlamentu - 1.11.

Jana Nedvědová

Další schůzka školního parlamentu se koná v pátek 1.11., jako vždy v 7,15 hodin v hudebně. Budeme probírat nápady ze tříd v rámci projektu Participativní rozpočet. Ideální bude, pokud se zúčastní všechny třídy. Těšíme se na viděnou.  

Říjnové shromáždění

Říjnové shromáždění

Jana Nedvědová

Shromáždění jsme letos zahájili v pondělí 21.10. V aule školy se sešli mladší školáci. Paní ředitelka dětem popřála úspěšný nový školní rok a vyprávěla jim o setkání UNESCO škol, které absolvovala letos ve Znojmě. Tam prezentovala práci naší školy a s hrdostí dětem sdělila, že mnohé naše akce inspirovaly i školy ostatní pro jejich činnost. S příspěvky vystoupili vzorně připravení čtvrťáci, kteří už toho stihli od začátku roku spoustu zažít. Děkujeme jim!  

Vyměněná princezna - 1. a 2. ročník

Vyměněná princezna - 1. a 2. ročník

Jana Nedvědová

V pátek 18.10. se prvňáčci a duháčci poprvé letos vypravili do Tylova divadla na pohádku Vyměněná princezna. Pohádka se jim moc líbila a protože jsme v divadelním souboru měli známé - rodiče i vyučující - poprosili jsme na závěr o společné foto. Kdo najde na fotografii herce, má bod  smiley... 

Projektový den u třeťáků a čtvrťáků

Projektový den u třeťáků a čtvrťáků

Jana Nedvědová

Jak se krotí plameny, Síla živlů, Země a její tajemství...to jsou některá témata, kterými se zaobírali třeťáci a čtvrťáci.  Se živly se seznamovali, hledali informace, tvořili ve skupinách i samostatně, zakládali pokusy, navštívili výstavu skla v Kamenném domě....Děti byly neustále v pohybu po škole a jejím okolí, s fotoaparátem se nám podařilo zastihnout jen některé dílny... 

Projektový den u druháčků

Projektový den u druháčků

Jana Nedvědová

Země - kolébka života, oheň - dobrý sluha, ale zlý pán - to bylo tématem projektu našich druháčků. Děti se dozvěděly mnoho nových informací, založily pokusy s půdou, zkoumaly žížaly, zacvičily si, zazpívaly, vypracovaly parcovní listy, vysvětlily si význam BIO humusu. Vrátily se do minuosti a vysvětlily si, jak lidé oheň získali, jak nám oheň slouží i ubližuje, provedly několik pokusů, porovnaly délku plamínků., při tětesné výchově si zahrály na plamínky a požárníky, při výtvarné výchově vytvořily práci na polích a pustily si Kousky primáře Housky o popáleninách, popovídaly si o nebezpečí vzniku požáru...... Zkrátka téma vyčerpaly maximálně 

Malý hasič chrání Zemi - projektový den u prvňáčků

Malý hasič chrání Zemi - projektový den u prvňáčků

Jana Nedvědová

Ve středu 16.10. si užili projektový den také nejmenší školáci. Paní učitelky jim připravily milé setkání - zavítal mezi ně profesionální hasič, děti s ním besedovaly, vyzkoušely si ochranný oblek...Vytvoířily si deník malého hasiče, dozvěděly se mnoho nových informací - jen zkoumání přírodnin v terénu musely odložit, protože počasí nám tentokrát nepřálo a venku pršelo.    

Děti ve svém Živlu - II. stupeň

Děti ve svém Živlu - II. stupeň

Jana Nedvědová

V rámci projektového dne jsme i hodně tvořili - vznikaly sopky, některé dokonce i vybuchly, v laboratoři jsme prováděli pokusy s ohněm, ve výtvarné dílně jsme pracovali s keramickou hlínou, ve školních dílnách se dřevem, drátkovali jsme...Vznikla řada krásných výrobků, některé budou součástí vánoční výstavy, řada kulis - ty budou určitě k vidění na vánoční besídce, řada plakátů, které dále využijeme....   

Projektový den Děti ve svém Živlu - II. stupeň

Projektový den Děti ve svém Živlu - II. stupeň

Jana Nedvědová

Ve středu 16.10. proběhl celoškolní projektový den. Děti z II. stupně pracovaly ve věkově smíšených skupinách, některé dílny probíhaly ve škole, další skupiny vycestovaly - prozkoumat tajemství jihlavského podzemí, do Prahy do planetária, do záchranné hasičské stanice v Čáslavi a Kutné Hoře a užít si ohnivou taneční párty ve fit studiu. Ve škole jsme zkoumali Živly všemi smysly, hráli si s astrologií, pekli jsme ve školní kuchyni...    

Objevujeme nové světy - VI. C a VI. D

Objevujeme nové světy - VI. C a VI. D

Jana Nedvědová

Na vzájemných vztazích je třídách je třeba pracovat stále...Kromě jiných akcí a každodenního působení je na ně zaměřený i projekt Objevujeme nové světy. Formou her a aktivit založených na metodách prožitkové pedagogiky se učíme spolupracovat, efektivně komunikovat, řešit problémy, vytvářet strategie ke zdárnému splnění úkolu....

Sadař - stromů vladař - V. B

Sadař - stromů vladař - V. B

Jana Nedvědová

V rámci předmětu člověk a jeho svět absolvovali páťáci program Sadař, který děti prostřednictvím hravých aktivit seznamuje s druhy ovoce a jejich odrůdami, typickými pro náš kraj. Součástí programu je ochutnávka ovoce,  povidel i moštů, zároveň jsme se dozvěděli, jak uchovávali ovoce po celý rok čerstvé naši předci, co vše se musí odehrát, než si pochutnáme na konečném produktu a mnoho dalších informací...  

Liga škol - celkové vítězství

Liga škol - celkové vítězství

Jana Nedvědová

V pondělí 7.10. pokračovaly atletické soutěže Ligou kutnohorských škol. Naši sportovci byli tentokrát vynikající - družstva v jednotlivých kategoriích vybojovala třikrát zlato (dívky mladší, dívky starší a hoši starší) a jednou stříbro (hoši mladší). Tato skvělá bilance nám zajistila celkové prvenství, které se nám daří hájit již několik let. Velká gratulace a poděkování patří všem sportovcům, kteří se Ligy účastnili. 

Patronát I. C a VIII. B

Patronát I. C a VIII. B

Jana Nedvědová

V pondělí 14.10. se osmáci sešli se svými prvňáčky v tělocvičně a společně sportovali. Osmáci mají velikou pochvalu, program vzorně zorganizovali, museli se přitom obejít bez své třídní učitelky, která onemocněla. Prvňáčci prověřili svoji zdatnost a obratnost, zdolávali překážkovou dráhu, kdy osmáci jen pomáhali a dohlíželi, na programu byly ale i společné aktivity. 

III. C v GASKu na programu Živly

III. C v GASKu na programu Živly

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 10.10. se III.C vypravila do GASKu na program s názvem Živly - to je totiž naše letošní téma, které nás bude školním rokem během projektů provázet. Následující den, v pátek, děti absolvovaly program Stromy spolku Pod horami.   

Sportovní hrátky v aule - patronát I. B a VIII. A

Sportovní hrátky v aule - patronát I. B a VIII. A

Jana Nedvědová

Na pondělí 7. 10. připravili osmáci pro své prvňáčky řadu sportovních aktivit v aule školy - hrál se florbal, skákalo se přes kozu, cvičilo se se švihadly a obručemi, malí sportovci si vyzkoušeli svoji zručnost, sílu a obratnost. Společné dvě hodiny utekly jako voda - aspoň našim nejmladším školákům, osmáci se možná při organizaci, která byla z jejich strany perfektní, i trochu zapotili....  

Navštívili nás přátelé z Egeru

Navštívili nás přátelé z Egeru

Jana Nedvědová

Ve dnech  2. - 5. 10. proběhl tradiční výměnný pobyt s dětmi z maďarského Egeru, družebního města Kutné Hory. Děti byly jako vždy ubytované v rodinách, během společného programu absolvovaly prohlídku Kutné Hory a Prahy, zahrály si bowling,  samozřejmě si prohlédly naši školu a pobavily se na  závěrečné diskotéce. Největší přínos projektu vidíme v možnosti komunikovat v cizím jazyce a samozřejmě poznávat nové země, zvyky, přátele - na jaře vycestujeme zase my do Egeru.       

Přespolní běh - dvě družstva postupují do kraje

Přespolní běh - dvě družstva postupují do kraje

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 3.10.  se konal přespolní běh. Naši sportovci si odnesli řadu medailí, družstva dívek 3. -  5.ročníku a chlapců 6. - 7.ročníku postupují do krajského kola. Gratulujeme!     

Večerníčky si v městské knihovně užili druháčci z béčka

Večerníčky si v městské knihovně užili druháčci z béčka

Jana Nedvědová

V pátek 4.10. se vypravili druháčci do městské knihovny - paní učitelka jim z nabídky vybrala program Oblíbené večerníčky. Jejich maskot Zajda šel s nimi...Na zpáteční cestě se děti ještě protáhly v zahradách GASKu. Následně paní knihovnice navštívily děti v naší škole. 

Exotické ovoce ochutnávala V. B

Exotické ovoce ochutnávala V. B

Jana Nedvědová

Víte, jak chutná mučenka, mochyně peruánská nebo žluté kiwi? Děti z V. B ano. V rámci výuky předmětu člověk a jeho svět si totiž připravily projekt o exotickém ovoci, jehož součástí byla díky Natálce Borovské také ochutnávka zmíněných plodů. Kromě toho si páťáci připravili také množství zajímavých referátů a prezentace, z nichž se dověděli, jak vypadá hadí ovoce, jaký tvar má po nakrojení karambola, co je to rambutan, kiwano, tamarillo nebo sweetie. Natálce za zpestření výuky velmi děkujeme.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání