TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace

Velikonoční jarmark na Palackého náměstí

Velikonoční jarmark na Palackého náměstí

Jana Nedvědová

V úterý 16. 4. jsme na Palackého náměstí uspořádali tradiční velikonoční jarmark. Jako každý rok i letos jsme malovali kraslice, pletli pomlázky a věnce, vyřezávali a vystřihovali zajíčky, vyráběli zápichy... Děvčata, která se ujala prodeje, napočítala v pokladně celkem 17 545 Kč. Děkujeme všem, kteří přišli, zakoupili si dekorace a podpořili nás v naší činnosti. Výtěžek je jako vždy uložený v rezervním fondu školy a bude použitý na rozvoj činnosti školy.  

Běželi jsme Čokoládovou tretru

Běželi jsme Čokoládovou tretru

Jana Nedvědová

V pátek 12.4. poměřili svoje běžecké síly na stadionu Olympia naši nejrychlejší běžci ve věkové kategorii 2008 - 2013. Tratě byly odstupňované a vše bylo jako na opravdových závodech - startovací pistole, měřící zařízení, běžecké dráhy.jen tretry děti nesměly podle pokynů pořadatele mít. Do finále, které se koná na Kladně (termín ještě pořadatel neupřesnil), postupují vždy tři nejrychlejší běžci chlapci a dívky v dané věkové kategorii. Budeme držet palce!    

Mlynáři a pekaři ze III. B

Mlynáři a pekaři ze III. B

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 11. 4. se na interaktivní program na Kačinu vypravila III. B. Děti si připomněly význam pěstování obilovin, poznávaly jednotlivé druhy, dozvěděly  se o způsobech zpracování obilí, prohlédly si mlýny vodní i větrné a na závěr si vlastnoručně upekly křupavé rohlíčky a housky.     

Návštěva chrámu svaté Barbory - IV. A a IV. D

Návštěva chrámu svaté Barbory - IV. A a IV. D

Jana Nedvědová

Jako každý rok před Velikonocemi i letos jsme využili nabídku pro čtvrťáky na návštěvu chrámu svaté Barbory, Děti si společně s lektorem ujasnily, která řemesla a činnosti se při stavbě chrámu uplatnily a připomněly si tradici a smysl velikonočních svátků. 

Pozvánka na konzultační hodiny, rezervační formuláře

Jana Nedvědová

Vážení rodiče, srdečně vás zveme na konzultační hodiny pro rodiče a žáky 5. - 9. ročníku, které jsou naplánované na pondělí 29. 4. od 16 do 19 hodin s rezervací času a na úterý 30. 4. od 15 do 17 hodin bez rezervace. Na následujících odkazech si můžete zajistit čas konzultace s jednotlivými vyučujícími. Účast dětí je jako vždy velmi vítaná. Těšíme se na viděnou.      

 

Mlynáři a pekaři ze III. C na Kačině

Mlynáři a pekaři ze III. C na Kačině

Jana Nedvědová

V úterý 9. 4. si žáci III. C a III. A užili projektový den na Kačině. Navštívili muzeum mlynářského řemesla, dozvěděli se, z čeho se vyrábí mouka a některé potravinářské výrobky. Žáci pracovali ve skupinách a řešili mlynářské  kvízy. Součástí výukového programu byla hra na pekaře. Každý z dětí si vyválel těsto a upletl rohlíčky. Prohlídka muzea a výroba pečiva nás moc bavila a nejvíce se líbila ochutnávka vlastního upečeného pečiva. Těšíme se na další projekt!

Vyzkoušeli jsme si Target sprint

Vyzkoušeli jsme si Target sprint

Jana Nedvědová

V úterý 9. 4. si vybraní sedmáci a osmáci vyzkoušeli Target sprint - letní biatlon. Neběželi na lyžích, ale hezky po svých 1100 metrů  a stříleli z laserových zbraní. Střelecké zastávky byly dvě, na sestřelení pěti terčů měli vždy maximálně dvě minuty. Závody nás bavily, bylo krásné počasí a dařilo se nám - nejlepší tři z každé kategorie postupují do finále, které proběhne v Čáslavi 18.6. Gratulujeme a držíme palce! 

Vítek Kosina vybojoval 2. a 3. místo na Mistrovství České republiky!

Vítek Kosina vybojoval 2. a 3. místo na Mistrovství České republiky!

Jana Nedvědová

Vítek Kosina z VIII. A vybojoval na Mistrovství České republiky v kuželkách, které se konalo v Kamenici nad Lípou ve dnech 6. a 7. dubna, stříbrnou a bronzovou medaili. Blahopřejeme k tomuto úspěchu a přejeme hodně dalších výborných umístění! Jsme velmi rádi, že se s námi Vítek o tento úspěch podělil.  

Dubnové shromáždění mladších žáků

Dubnové shromáždění mladších žáků

Jana Nedvědová

V pondělí 8. 4. proběhlo v aule poslední letošní shromáždění mladších školáků. Vystoupili prvňáčci a celá aula jim tleskala za jejich statečnost. Paní ředitelka apelovala na bezpečnost dětí při pohybu venku, promítla dětem krátký film o zásadách bezpečného chování na železnici. A protože to bylo už poslední shromáždění v tomto školním roce, popřála dětem příjemný závěr školního roku a krásné vysvědčení.   

Seznam přijatých prvňáčků

Jana Nedvědová

Do naší základní školy byly přijaty všechny děti, které se dostavily k zápisu. Seznam registračních čísel najdete v příloze. Vzhledem k vysokému počtu dětí, jejichž rodiče žádají pro školní rok 2019/2020 o odklad školní docházky, je možné přijmout do prvního ročníku několik dalších dětí - pokud ještě zvažujete výběr školy a máte zájem, aby vaše dítě navštěvovalo od září naši školu, kontaktujte prosím vedení.  

Zapisovali jsme nové prvňáčky - pokračování

Zapisovali jsme nové prvňáčky - pokračování

Jana Nedvědová

Budoucí školáci ve třídách předváděli, co už dokážou - zpívali, recitovali, malovali postavu, počítali, poznávali písmena, pracovali u interaktivní tabule...Pak je čekala prohlídka školy spojená s plněním dalších úkolů  - hráli na hudební nástroje, stříleli na bránu,, házeli míčkem na cíl. Všichni byli moc šikovní a my se na ně už v září těšíme... 

Zapisovali jsme nové prvňáčky

Zapisovali jsme nové prvňáčky

Jana Nedvědová

V pátek 5. 4. a v sobotu 6. 4.  probíhal na všech kutnohorských školách zápis do prvního ročníku. Na naší škole probíhal v duchu pohádek o Machovi a Šebestové. Okolo šedesáti našich školáků nám pomáhalo s realizací zápisu, v kostýmech prováděli budoucí školáky a velice tak přispěli k příjemné atmosféře obou dnů.  Všem patří veliké poděkování a pochvala Doufáme, že se u nás budoucí školáci cítili dobře a s úsměvem na tváři přijdou v září do školy.  

Výsledky okresního kola Klokan a krajského Pangea

Výsledky okresního kola Klokan a krajského Pangea

Jana Nedvědová

Velkou radost nám udělaly výsledky matematických soutěží. Vyhodnocení výsledků v Klokanovi za celý okres nám přineslo první tři místa v kategorii Cvrček, 2. a 3.místo v Klokánkovi a místo páté v Benjamínovi. Další soutěž, Pangea, se sčítá až po krajích. I tam na nás čekala dvě vynikající umístění - dvě první místa a postup do celorepublikového kola. Gratulujeme!   

Výsledky školního kola Klokana

Výsledky školního kola Klokana

Jana Nedvědová

Jako každý rok i letos jsme řešili úlohy mezinárodní matematické soutěže Klokan. Výsledky jsme odeslali a teď budeme čekat na celkové okresní pořadí. Kdo byl nejlepší z naší školy tento rok? 

Rychlochodci ze VII. A a B

Rychlochodci ze VII. A a B

Jana Nedvědová

Sedmáci při hodinách fyziky poměřili své síly v rychlochůzi na 50 metrů. Vzájemně si měřili čas a počítali svou rychlost v m/s. Možná, že by někteří měli začít přemýšlet nad tréninkem a zkusit tento sport! Nejrychlejší chodci byli:   

Projektový den V Evropě se neztratíme - pokračování fotodokumentace

Projektový den V Evropě se neztratíme - pokračování fotodokumentace

Jana Nedvědová

Řada aktivit probíhala mimo Kutnou Horu. Vycestovali jsme na Vyšehrad za historií a legendami, do Elektrárny Chvaletice, do ZOO Praha, podmořského akvária, do Národního muzea v Praze... Navštívili jsme kutnohorský pivovar, vyzkoušeli jsme si orientační běh, vyráběli jsme ve školní dílně, pátrali jsme po záhadných evropských tvorech, tvořili v GASKu, navštívili služebnu městské policie....          

Projektový den V Evropě se neztratíme

Projektový den V Evropě se neztratíme

Jana Nedvědová

Na středu 3.4. jsme naplánovali jarní celoškolní projektový den na téma V Evropě se neztratíme. Jako vždy mu předcházely veliké přípravy, vyučující připravili řadu originálních dílen se zajímavým programem. Zkoumali jsme evropské zvyky a způsoby, tradiční jídla, oblečení, vyhledávali jsme nejvýznamnější osobnosti a vynálezce, tvořili jsme cestovatelské deníky, vyzkoušeli jsme si soutěž Máme rádi Česko. 

Kruh a kružnice v osmičkách

Kruh a kružnice v osmičkách

Jana Nedvědová

Osmáci se při výuce matematiky momentálně věnují učivu o kruhu a kružnici. Výuka je připravena formou projektu, obsahuje řadu praktických činností... 

Mladší florbalisté vybojovali 2. a 3. místo

Mladší florbalisté vybojovali 2. a 3. místo

Jana Nedvědová

V pondělí 1.4. proběhlo na Klimešce okresní kolo ve florbale pro žáky 1. stupně. Naši sportovci si odnesli medaile - děvčata stříbrné za 2. místo a chlapci bronz za místo třetí. Blahopřejeme! 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání