TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace

Únor v I. B

Únor v I. B

Jana Nedvědová

Vloženo: 3. března v 9:50

Únor je měsíc, který patří karnevalovému veselí a proto si ho děti z I. B také užily. Paní učitelka připravila projektový den Karneval - račte dál, kdy pro děti nachystala pestrý program - výrobu masek, v českém jazyce přepis krátké říkanky a její recitaci, v matematice zábavné úlohy s klauny a jejich řešení. Karnevalové téma se dotklo také geometrie, kdy měly děti za úkol složit šaška z geometrických tvarů a vybarvit ho. V prvouce si povídaly o tradici Masopustu a zhlédly video, jak vypadá masopustní veselí. Děti nezapomněly ani na výzdobu chodby a vyrobily krásné střapaté klauny. Jako třešinka na dortu byla i únorová sněhová nadílka, kterou si děti také velmi užily.

Velikonoce ve II. C

Velikonoce ve II. C

Jana Nedvědová

Vloženo: 6. dubna v 22:41

l letošní Velikonoce byly jiné, velmi silně ovlivněné pandemií...Aktuálně platná opatření nám nedovolila připravovat krásné jarní dekorace společně s dětmi ve škole, nekonal se náš tradiční velikonoční jarmark. Děti ale vyráběly doma a druháčci z céčka byli tak hodní, že se s námi o půvabné dekorace podělili - moc děkujeme, fotografie nám udělaly velikou radost!      

Velikonoce v VI. C

Velikonoce v VI. C

Jana Nedvědová

Vloženo: 10. dubna v 20:53

Moc děkujeme šesťákům, kteří nám dali k dispozici na web fotografie zachycující jejich přípravy na Velikonoce.  Za výrobu krásných jarních dekorací jim všem píšeme velkou jedničku z výtvarné výchovy a pracovních činností smiley

  

Vpád vědců do výuky zažili páťáci z áčka

Vpád vědců do výuky zažili páťáci z áčka

Jana Nedvědová

Vloženo: včera v 13:10

Nabídku Akademie věd České republiky na přímou účast vědců ve výuce využila paní učitelka z V. A a přizvala do online výuky RNDr. Petra Petříka, Ph.D. Setkání proběhlo v pátek 16. 4., téma bylo Člověk ničí, člověk napravuje.  Pan doktor zodpověděl všechny naše dotazy týkající se botaniky a vlivu člověka na krajinu. Protože zvídavost dětí byla veliká, zabrousili jsme i do jiných oborů. Panu doktorovi velmi děkujeme za jeho návštěvu i za trpělivost, se kterou se svědomitě věnoval každému dotazu. 

Výborná umístění v okresních kolech jazykových soutěží

Výborná umístění v okresních kolech jazykových soutěží

Jana Nedvědová

Vloženo: 15. dubna v 11:52

Velikou radost nám udělali naši druhostupňáci, kteří se zapojili do okresních kol jazykových olympiád. A dařilo se jim výborně - v okresním kole německé konverzační soutěže zvítězila Monika Adámková z IX. A, druhé místo obsadila Jitka Poppeová rovněž z IX. A. Dívky měly nesmírně náročnou pozici, podporu od nás měly vzhledem k distanční výuce velice omezenou, přesto se výborně připravily a soutěž ovládly. 

Také v okresním kole anglické olympiády se nám dařilo - Jakub Němec ze VII. C obsadil třetí místo a Stanislav Křída z IX. C místo čtvrté. 

Všem patří veliká gratulace a přání dalších krásných úspěchů.   

Výborné výsledky našich deváťáků v národním testování SCIO

Výborné výsledky našich deváťáků v národním testování SCIO

Jana Nedvědová

Vloženo: 21. ledna v 11:40

Na podzim tohoto školního roku se naši deváťáci - jako každý rok - zúčastnili Národního testování SCIO.  Vzhledem k mimořádným opatřením vlády bylo letos testování prodlouženo do 22. 12. 2020. Testování se zúčastnilo více než  10 000 žáků napříč celou republikou, v našem Středočeském kraji se zapojilo 1608 žáků ze 49 škol a víceletých gymnázií. Zapojení žáci obdrží vždy podrobnou zprávu o svém posunu mezi lety 2016/2017 a 2020/2021 (výsledky se sledují od pátého ročníku) a porovnání svých výsledků se vzorkem všech testovaných. Pro školu jsou pak samozřejmě důležité nejen údaje o jednotlivých žácích, ale především úspěšnost školy jako celku. A ta byla letos vynikajíící -  v českém jazyce jsou výsledky našich žáků lepší než u 60% zúčastněných škol, v matematice jsme se dokonce zařadili mezi 10 % škol s nejlepšími výsledky. Budoucím studentům moc gratulujeme a držíme palce, aby takové  vynikající výsledky zopakovali a uplatnili u přijímacích zkoušek!   

 

Vyjádření školy k názorům šířícím se po internetu

Jana Nedvědová

Vloženo: 10. dubna v 9:31

Vážení rodiče, v právním státě škola jako veřejná instituce nemá možnost jakkoliv mírnit, měnit nebo upravovat platná nařízení. Vystavila by se tak riziku, že na ni bude okamžitě a zcela oprávněně podaná stížnost za jejich nedodržování. Víme, že mnozí z vás nesouhlasí s platnou legislativou, ale prosím nechme soudy, ať rozhodnou. My nejsme ani právníci ani lékaři. Jsme učitelé a věřte, že se už nesmírně těšíme na pondělí, až bude po prvním testování a my budeme moci dělat to, co máme rádi a proč ve škole jsme. Děti patří do školy a ne k doma k počítači a pokud je toto zatím jediná cesta, jak se mohou do školy vrátit, prosím zatím ji všichni akceptujme.  Věřte, že od středy jsme poctivě pracovali na tom, aby návrat byl pro děti co nejpříjemnější a už se na ně moc těšíme.   

Budeme vám velmi vděčni, pokud si v této náročné a rozjitřené době nenecháme zkazit vzájemné dobré vztahy, které dlouhodobě budujeme.  S připomínkami na protikorovavirová opatření se prosím obracejte na MŠMT a MZČR, oni jsou jejich tvůrci.  Děkujeme za pochopení.  

Výsledky školního kola matematického Klokana, pořadí v okresním kole

Výsledky školního kola matematického Klokana, pořadí v okresním kole

Jana Nedvědová

Vloženo: včera v 13:49

I během distančního vzdělávání jsme se zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Klokan. Zájemci od třetího do devátého ročníku řešili tentokrát online pod dohledem vyučujících zajímavé a neobvyklé úlohy zaměřené především na logické myšlení, úsudek, přemýšlení....Výsledky našich řešitelů v jednotlivých kategoriích najdete v příloze. Ze souhrnných výsledků okresu Kutná Hora vyplynulo, že naši deváťáci byli velice úspěšní - Šimon Dostál obsadil druhé místo, Matyáš Kovalda místo třetí a Jakub Rybář byl pátý. Děkujeme všem dětem, které se soutěže zúčastnily, gratulujeme všem úspěšným řešitelům a deváťům ke skvělému okresnímu umístění a přejeme jim mnoho dalších úspěchů...    

Změny v chodu školy v souvislosti s COVID-19

Jana Nedvědová

Vloženo: 28. srpna 2020 v 14:18

Vážení rodiče, chod školy bude v novém školním roce částečně ovlivněn opatřeními, která jsme byli nuceni přijmout v souvislosti s COVID-19. Při jejich tvorbě jsme vycházeli z platných nařízení a Manulálu MŠMT. Souhrn nejdůležitějších změn najdete v přiloženém souboru. Prosíme, sledujte webové stránky a komunikaci s třídními učiteli pravidleně, situace se může rychle měnit...

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání