TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Parlament

IMG_6880a.jpg

Máš-li dobré nápady, přijď mezi nás!

 

Parlamentářské desatero

Parlamentářské desatero

Řád parlamentářů prošel poprvé od fungování školního parlamentu na naší škole úpravou. Přejmenovali jsme ho na Parlamentářské desatero, schválili ho a budeme se jím na našich setkáních řídit: 

Seznam parlamentářů ve školním roce 2023/2024

Seznam parlamentářů ve školním roce 2023/2024

Kdo všechno je v parlamentu? V parlamentu se schází zástupci 3.- 9.tříd. Náplní práce parlamentu je především diskutovat o životě školy, co nám vadí, co by nám pomohlo, hledání řešení problémů a vyhlašování akcí. Dále najdete jména parlamentářů, na které se můžete tento školní rok obracet...  

Program zahajovací schůzky 7. 10.

Program zahajovací schůzky 7. 10.

V pátek 7. 10. se poprvé sešli parlamentáři  - zástupci 3. - 9. ročníku. Navzáíjem se představili, protože řada dětí je nová, stručně jsme si připomněli, co je náplní naší práce a co vše se nám podařilo v minulém školním roce. Dále jsme si nastínili, co je v plánu na letošní rok a pak jsme přistoupili k vlastnímu programu. Vybrali jsme zástupce do městského žákovského parlamentu - budou to Verča Vilímová, Amálka Jansová a Isabela Železná. Dále jsme losovali pořadí na projektový den, uložili jsme si úkoly na příště - nápady do adventního kalendáře a příspěvek na adopci zvířete v ZOO Praha  a nakonec jsme krátce diskutovali o problému ničení školního majetku ze strany některých dětí. Příště se uvidíme  4. 11. 

Program schůzky 4. 11

Program schůzky 4. 11

Zahájili jsme prací nad návrhy do adventního kalendáře. Pracovali jsme ve skupinách po ročnících, výsledkem je řada originálních nápadů, ze kterých bude sestavený adventní kalendář - těšíme se. Dále jsme si připomněli příspěvky na plánovanou adopci zvířete v pražské ZOO - pokud se podaří shromáždit příspěvky do příští schůzky, vybereme konkrétní zvíře. Mluvili jsme také o školní jídelně a systému odchodu do ní po vyučování, měl by omezit největší návaly. Poděkovali jsme za spolupráci při ochraně školního majetku - pozorujeme zlepšení. 24. 11. se naše zástupci zúčastní městského parlamentu, na příští schůzce nás budou informovat. Příští schůzka - pátek 2. 12.  

Program schůzky 2.12.

Program schůzky 2.12.

Schůzku zahájily Veunka, Hanička a Isabelka informacemi z městského parlamentu. Mluvily o majáles, zahraničních výměnách, o školních jídelnách a participativním rozpočtu. Zatím vše pouze na informační úrovni,  co bude realizováno, se postupně uvidí. Hlavní bod programu byla volba zvířete, které budeme v ZOO Praha adoptovat. V prezentaci bylo vybráno třináct zástupců, kteří odpovídali našim finančním možnostem. Zcela jednoznačně zvítězil vlk euroasijský a protože částka na jeho roční adopci činí "jen" 7000 Kč, ještě nám zbyly 2000 Kč. Na návrh bylo provedeno druhé hlasování a za zbývající částku jsme vybrali varana moluckého. Hned po novém roce bude částka do ZOO odeslána. Děkujeme všem, kteří obětovali 10 Kč nebo více a přispěli na potřebnou věc. V příloze najdete přehled odevzdaných příspěvků. Příští schůzka: 13. 1.        

Program schůzky 13.1.

Program schůzky 13.1.

Dnešní schůzky se neúčastnili zástupci IV. C, VI. B a IX. B. Oslovili jsme ZOO Praha, čekáme na vyřízení adopce vybraných zvířat. U učebny VIII. B v mezipatře je prezentační plocha školního parlamentu, najdete zde stručné informace. Valentýnská pošta proběhne jen na I. stupni, druhostupňáci nemají zájem o tuto akci. Upravili jsme řád parlamentářů, funkci předsedy mít nebudeme. Schůzka městského parlamentu proběhne 19.1., děvčata vyřídí, že za dotaci 50 000 Kč pro Sklenářův dolík byly nakoupeny dřevěné palisády pro vybudování relaxační zóny. Příští schůzka bude 10.2.   

Program schůzky 10. 2.

Program schůzky 10. 2.

Zahájili jsme rozhovorem s hostem - paní vychovatelkou Monikou Vnukovou. Přednesli jsme jí, co nás někdy trápí ve školní jídelně v souvislosti se stravováním družinových dětí. Následovalo schválení poslední verze parlamentářského desatera a info o Valentýnské poště, kterou jsme rozšířili na celou školu.  Městské parlamentářky předaly informaci z městského parlamentu - majáles bude už letos, kdo se chce zapojit, přihlásí se Haničce a Verče, jsou v organizačním výboru. Další důležitá věc - na chlapecké WC budou nainstalované přepážky, podmínkou ale je, že v prostorách bude klid a pořádek, pánové si ohlídají a případnou neplechu HNED nahlásí, aby mohla být řešena. Příští schůzka bude 10. 3.  

Stali jsme se adoptivními rodiči vlka eurasijského a varana moluckého

Stali jsme se adoptivními rodiči vlka eurasijského a varana moluckého

Adopce je dotažena do konce a my jsme pro tento kalendářní rok hrdými adoptivními rodiči vlka eurasijského a varana moluckého v ZOO Praha. V příloze najdete oficiální adopční listiny. Pokud se nám to podaří, uspořádáme do ZOO exkurzi, abychom si naše "dětičky" zkontrolovali....

Program schůzky 10. 3.

Program schůzky 10. 3.

Začali jsme plánem revitalizace naší školní zahrady, najdete ho v příloze. Dále jsme vybrali porotce na pěveckou soutěž (14. 4.),  vylosovali jsme pořadí zapisování do dílen na projektový den (19. 4.) :  1. VII. B, 2. VI. C, 3. VII.C, 4. VII. A, 5. VIII. A, 6. VI. A, 7. VIII. B, 8. VI. D, 9. V. B, 10. V. A, 11. V. C, 12. VIII. D, 13. VIII. C, 14. VI. B.  Dále jsme mluvili o zápisu budoucích prvňáčků - uskuteční se 14. 4. a budeme potřebovat pomocníky v pohádkových kostýmech. Další informace potěšila chlapce - je objednaná montáž přepážek na chlapecká WC v přízemí a 1. patře. Celý měsíc byly toalety v pořádku, bohužel ve čtvrtek 9. 3. na nich opět někdo z kluků udělal nepořádek. Je to těžko pochopiitelné...Opět apelujeme na slušné hochy, kterých je naprostá většina, aby si toto nenechali líbit. Příští schůzka je naplánovaná na 21. 4.        

Program schůzky 2. 6.

Program schůzky 2. 6.

Na závěrečné schůzce jsme nabídli parlamentářům zdarma jako odměnu za celoroční práci výlet do ZOO Praha. Přihlášku je třeba odevzdat zástupci ředitele nebo třídnímu. Informovali jsme o projektu Kytary do škol, Verča připomněla, že v sobotu 3.6. se koná v parku pod Vlašským dvorem Majáles. Pak jsme zhodnotili celoroční práci, vyplnili krátkou anketu, poděkovali všem a deváťákům obzvlášť, popřáli si úspěšný závěr školního roku a krásné prázdniny a budeme se těšit zase v novém  školním roce. 

Program schůzky 21. 4.

Program schůzky 21. 4.

Poděkovali jsme dětem, které ve svém volném čase v pátek celé odpoledne pomáhaly se zápisem prvňáčků a poděkovali jsme porotcům pěvecké soutěže, kteří trpělivě celé dopoledne posuzovali výkony našich zpěváků. Dále nás informovala Verča s Hani o novinkách z městského parlamentu, především o chystaném Majáles. Předali jsme info o Sklenářově dolíku - terén je již připraven na osazení palisádami, termín brigády zveřejníme, kdo bude chtít, může se zapojit. Poslední informace byla o změně ve vedení školních jídelen. Konference žákovských paralamentů v Chýni se nezúčastníme, program je nám vzdálený. Protože jsme žádnou společnou akci teď již nevymysleli, necháváme ji na příští školní rok. Poslední schůzka se letos uskuteční 2.června.   

Zahajovací schůzka v novém školním roce - pátek 6.10

Zahajovací schůzka v novém školním roce - pátek 6.10

Milí parlamentáři, v novém školním roce se poprvé sejdeme v pátek 6.10. jako vždy v hudebně v 7,15 hodin. Těšíme se na staré známé tváře i nové parlamentáře! 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání